De organisten

Caroline Schaap

Caroline Schaap is een van de drie vaste organisten van de Salvatorkerk. Zij vertelt wat er allemaal aan vast zit voor je een dienst kunt begeleiden. Het meeste werk gebeurt thuis, dat is de voorbereiding op de dienst: welke liederen worden er gezongen, kan ik die gemakkelijk spelen of moet ik ze nog instuderen, welk bijpassend muziekstuk zal ik voorafgaande aan de dienst spelen, past het bij het thema van de zondag, is het niet te vrolijk of te ernstig, wat kan ik tijdens de collecte spelen en wat aan het eind? Ze speelt ongeveer eens per vier weken in de Salvatorkerk, evenals collega Henk ter Horst. De derde organist, Kees van Keulen, neemt het leeuwendeel van de diensten op zich.

Kees van Keulen

Kees van Keulen: “Ik ben pas op latere leeftijd begonnen met orgelspelen, ik zal 21 zijn geweest. Ik heb al zo’n 50 jaar orgelles, nu bij Wim Roelfsema, maar nog steeds bak ik er weinig van, maar ik doe mijn uiterste best! Ik heb vroeger gespeeld in Gouda en in de toen nog Opstandingskerk hier in Arnhem. Nu speel ik zo grofweg om de week in de Salvatorkerk, begeleid de cantorij, speel een enkel keertje in Rozendaal en bij de lunchpauzediensten op dinsdag in de Koepelkerk. Je wilt niet weten hoeveel tijd er mee heen gaat, maar je moet er dan ook echt voor gemotiveerd zijn, maar misschien ook wel een beetje gek.

Henk ter Horst

Wie allerlei informatie en details over orgels wil leren kennen, kan ik de roman ‘De nachtstemmer’ van Maarten ’t Hart aanraden. Een leuk en mooi boek, waarbij je veel over kerkorgels te weten komt. Het is een feestje om te lezen, bovendien kloppen alle (technische) feiten. Maar ja, dat kun je wel aan hem overlaten.

Henny Kalisvaart