De Wereldwinkel

Wat hadden we vorige zondag weer een gezellige kraam van De Wereldwinkel.
En wat hebben we weer een fijne verkoop gehad: dankzij uw aller inzet bedroeg de opbrengst maar liefst € 253,44!!   Allen die hieraan hebben meegewerkt worden heel hartelijk bedank! De volgende kraam zal weer plaatsvinden op de 2de zondag van de maand, 11 december.