De werkgroep: Stichting Protestants Kerkhof Elden viert haar 20-jarig jubileum

Bij de fusie van Hervormd Elden/Arnhem met de Gereformeerde kerk te Arnhem in 2003 is op 1 januari 2003 de Stichting Protestants Kerkhof Elden opgericht. De missie van de Stichting was en is nog steeds het in stand houden van de mogelijkheid om begraven te worden op het kerkhof bij de Bonifatiuskerk  te Elden. De doelgroep bestaat uit de inwoners van Elden, voor wie het kerkhof een belangrijke plaats van  herinnering is. En verder voor allen die lid zijn van de PGA in Zuid en andere gemeentes die kerken in  de Bonifatiuskerk. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door leden van de Protestantse wijkgemeente ArnhemZuid en leden van de Hervormde Gemeente De Rank . De bestuursleden worden benoemd door het  College van Kerkrentmeesters (CVK) op voordracht van de (wijk)kerkenraden.

Sinds 1 januari 2023 bestaat de Stichting 20 jaar en op 2 maart 2023 heeft onze 100e vergadering plaatsgevonden. Het is een mijlpaal, dat de stichting in deze 20 jaar erin is geslaagd haar missie uit te voeren. Dit ten dienste van de kerkelijke gemeenschap en de maatschappij in Arnhem-Zuid.

Van links naar rechts op de foto staan: 
Hans Boer, voorzitter. Reijer Eelman, secretaris. Joop Vos, penningmeester. 
Willem v.d. Wagen, lid. Henk Ramaker, lid en tevens beheerder van het kerkhof