Een nieuwe naam voor de Salvatorkerk?

In Arnhem-Noord krijgt de Opstandingskerk na de verbouwing een nieuwe naam…. Gaan we dat in Zuid ook doen? We vonden het een mooi idee, maar hebben er als kerkenraad toch niet voor gekozen. Al meer dan zestig jaar staat onze kerk aan het Salvatorplein en die naam zal zeker niet veranderen. Een nieuwe naam voor een kerk op dit adres zou wat onlogisch lijken…

Daar komt bij dat de naam ‘Salvatorkerk’ mooie en oude papieren heeft. Het woord ‘Salvator’ (latijn voor ‘Redder’) verwijst naar Jezus, maar is ook nauw verbonden met de stad Arnhem. De oudst bekende vermelding van onze stad (toen nog een kerk met wat landerijen er om heen) vinden we in een document uit het jaar 893, waar ‘Arneym’ genoemd wordt als een bezit van de Salvatorabdij in Prüm (Eifel, omgeving van Trier).

Vandaar: een (zeer) oude naam voor een vernieuwde kerk, waarin wij ons hopelijk allemaal thuis zullen voelen.