Elkaar ontmoeten in coronatijd.

Nu er geen koffiegedronken kan worden na de kerkdienst, wordt het onderlinge contact gemist. Vanuit de werkgroep “Omzien naar Elkaar” is het initiatief genomen om vanaf 9 juli tot in ieder geval september koffieochtenden te organiseren bij gemeenteleden thuis. De bedoeling is om deze één keer per 14 dagen te laten plaatsvinden, met 4 of 5 gemeenteleden. Inmiddels zijn er vier adressen waar een koffieochtend wordt georganiseerd. Lijkt het je ook fijn om zo’n koffieochtend te organiseren, neem dan contact op met Dick en Marijke van Diggelen, dickvandiggelen@gmail.com , tel. 026-3811479, Alie Brandwijk, a.brandwijk@hetnet.nl , tel. 026 3233169 of m.averesch@kpnplanet.nl , tel. 026-3234300.