Energiekosten

tegemoetkoming  in de energiekosten  kunnen doneren, omdat ze dit  geld niet nodig  hebben. In overleg met het diaconale bureau hebben wij hiervoor de volgende suggesties.

U kunt het geld overmaken naar het Kansfonds zij hebben als uitgangspunt: Iedereen heeft recht op een thuis, een dak boven je hoofd. Meer informatie hierover kan u vinden op hun website.
Wilt u een gift aan hen overmaken dan kan dit op IBAN; NL41 INGB 0675862205 t.n.v. Kansfonds Hilversum.

Voedselbank Arnhem waar steeds meer gezinnen noodgedwongen gebruik van moeten maken. Het banknummer waarop u uw bijdrage kunt storten is: IBAN. NL 59 RABO 0108473317 t.n.v. Voedselbank Arnhem.

Wilt u het liever aan u eigen diaconie geven dan kan dit  ook. Bij de diaconie komen regelmatig mensen met de vraag om leefgeld. Het banknummer waarop u uw gift kunt overmaken is: NL 43 RABO 0373 736983 t.a.v. College van Diakenen Arnhem.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande dan kunt u contact opnemen met : Henk Afman, 06 45164743 0f Mimi Averesch: 06 4009 3436.