Even voorstellen: Nieuwe kerkelijk werker

Bij de Protestantse gemeente Arnhem Zuid is veel verandering. Twee wijkgemeenten groeien na een fusie naar elkaar toe. Het kerkgebouw De Kandelaar is verkocht en de Salvatorkerk verbouwd. De predikant Hubertien Oostdijk-van Andel vertrok naar een andere gemeente.

En nu kom ik, Margriet Kok, tijdelijk als een kerkelijk werker. Ik zal me onder meer richten op het vrijwilligersbeleid waaronder het jeugdbeleid, de verdere integratie van de beide wijken de Kandelaar en de Salvator. Ook zal ik een rol hebben bij nieuwe initiatieven en mogelijk pastoraat. Inmiddels ben ik gestart met het voeren van gesprekken met vrijwilligers. Hierbij treffen me de betrokkenheid en het vertrouwen om als gemeente verder te gaan in de ontwikkeling. Ik hoop de komende periode mijn steentje bij te kunnen dragen in de gemeente!

Kort iets over mezelf: ik woon in Arnhem. Mijn man en ik hebben drie uitwonende kinderen. Ik werk ruim tien jaar als diaconaal consulent bij het College van Diakenen in Arnhem. Ik vind het fijn om naast de diaconie ook werkzaam te zijn in uw gemeente. In de viering komende zondag zal ik me voorstellen aan de gemeente.

Doorgaans zijn mijn werkdagen woensdagmiddag, donderdag en vrijdag. Als u contact wilt: ik ben via de mail te bereiken op margriet.kok.mk@gmail.com en mobiel: 06 81248710.

Margriet Kok