Geldcampagne ‘Met passie opkomen voor kwetsbare mensen’

Diaconie staat voor ‘Met passie opkomen voor kwetsbare mensen’. Dit motto staat ook in de flyer en brief die u binnenkort ontvangt. Het is onze opdracht om de deuren van de kerk open te gooien en te kijken waar nood is. Dit gebeurt dichtbij, in de wijk, de stad, maar ook wereldwijd. Voor dit betekenisvolle werk is uw steun belangrijk. Daarom vragen we u een financiële bijdrage te storten. Doet u mee?

Nu alvast ons rekeningnummer: NL 21 RABO 0373 7369 91 ten name van College van Diakenen onder vermelding vrijwillige bijdrage.

Margriet Kok, diaconaal consulent