Gemeentediaconaat

101118elektra-022

Individuele hulpverlening

Onze diakenen zetten zich in voor mensen met financiële problemen, voor ouderen en hulpbehoevenden, voor daklozen, vluchtelingen en gevangenen. Met Kerst worden jaarlijks de kerstattenties bezorgd bij families/alleenstaanden. Ook is de Diaconie dan betrokken bij de bezoeken aan gedetineerden in de gevangenis in Arnhem-Zuid. Aan hen wordt een telefoonkaart, een Kerstkaart en een Open Deur overhandigd. Met Pinksteren ontvangen onze mantelzorgers een bloemetje.

Met vragen om hulp kunt u bellen met: Ed Hoek, 06 55056438 of Mimi Averesch, 06 40093436.

Projecten

Over ons Kistjesproject, de bestemming van de vrije collecten en “Elk kind telt” in Sierra Leone is meer te lezen in aparte menu’s. Verder wordt samen met de jeugd jaarlijks een project gekozen waarvoor in de 40-dagentijd gespaard en gecollecteerd wordt.

Bloemenfonds

Wekelijks gaan er vanuit de vieringen “bloemengroeten” de gemeente, de wijk, de “wereld” in. Op deze wijze leven we mee met het “wel en wee”. Lees hier meer over in het menu Bloemenfonds.