Gespreksgroep over het Onze Vader

Eenmaal per maand komt een groepje gemeenteleden bijeen om met elkaar te praten over Bijbelse onderwerpen. In het afgelopen jaar over de gelijkenissen van Jezus, met ingang van 2020 hebben we het Onze Vader als thema gekozen.

We doen dat mede aan de hand van een boekje van ds. Wim van der Zee. Het boekje is al wat ouder, maar nog altijd de moeite waard! Voor wie er niet aan kan komen, zijn er kopieën beschikbaar. Omdat de Salvatorkerk voorlopig gesloten zal zijn, houden we de bijeenkomsten voortaan bij een van de leden thuis. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Voor informatie of opgave: ds. Pierre Eijgenraam. De eerstvolgende keer is op donderdag 30 januari , van 14.30-16.00 uur. Ds. Pierre Eijgenraam