Groen idee van de week: politieke actie

De klimaat- en milieucrisis vragen om zelfreflectie en persoonlijke gedragsverandering. Meestal gaat onze groene tip in de Nieuwe Brief daarover. Tegelijk zijn de problemen zo grootschalig, dat medewerking van de politiek noodzakelijk is. Denk aan het stoppen van subsidies op fossiele brandstoffen en plastics. Denk aan wetgeving en belastingmaatregelen die bedrijven tot duurzaam gedrag stimuleren. Als je wilt, wend dan je invloed aan! De samenstelling van het nieuwe kabinet is bekend. Je kunt een brief of mail sturen naar een minister of kamerlid van jouw keuze; adressen zijn te vinden op internet. Ook kun je doneren aan organisaties als Milieudefensie (https://milieudefensie.nl/), Greenpeace (https://www.greenpeace.org/nl/), Urgenda (https://www.urgenda.nl/) en Genoeg Om Te Leven (www.genoegomteleven.nl). Een effectieve manier om invloed uit te oefenen, is het meedoen met de regelmatige petities van De Goede Zaak: https://www.degoedezaak.org/.

werkgroep duurzaamheid