Groene berichten: boekje Bijbel en Duurzaamheid, workshop nestkastjes

Bij het Nederlands Bijbelgenootschap hebben wij 30 exemplaren besteld van het boekje ‘Bijbel en Duurzaamheid’. Het boekje biedt vanuit bijbel en geloof inspiratie voor een groene levensstijl. Er staan o.a. Bijbelstudies in en manieren om het thema met kinderen en jongeren op te pakken. Het leek ons mooi dit boekje te geven aan o.a. kinderdienstleiding, diakenen en kerkrentmeesters. Als zij het uitgelezen hebben kunnen ze het boekje bewaren of doorgeven aan een ander. Hopelijk vindt het zo zijn weg door onze gemeente.

Van de groene route Malburgen kregen wij bericht over een workshop nestkastjes bouwen. Bij voldoende belangstelling biedt WijkLab Immerloo binnenkort deze workshop aan. Een datum wordt in onderling overleg gepland. De nestkastjes worden verspreid langs de Groene Route Malburen, of je kunt je nestkastje meenemen voor de kerktuin. Wil je meedoen? Laat het dan weten aan Adri van ’t Riet: alhvogelaar@gmail.com.

Werkgroep duurzaamheid