Groene gedachte van de week: eieren voor je geld…

Geld: een heikel onderwerp. Misschien kan het binnenkort invullen van je belastingaangifte, – niet ieders lievelingsklus ☹ -, aanleiding zijn bij je eigen uitgavenpatroon stil te staan. Giften voor de kerk en voor goede doelen (mits geregistreerd als ANBI) kun je opvoeren als aftrekpost. Draag je de natuur een warm hart toe, dan kun je denken aan Greenpeace, Natuur en Milieu, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Wereldnatuurfonds, Milieudefensie, etc. Heb je spaargeld, dan is overstappen naar een bank die duurzaam en rechtvaardig belegt een heel effectieve stap. Goed bekend staan de Triodosbank en de ASN. Zij beleggen niet in doelen die schadelijk zijn voor de planeet. Alle banken werken mee aan een overstapservice die je met zo’n overstap op weg helpt. Tot slot: wil je dat de Nederlandse overheid stopt met subsidiëring van fossiele brandstoffen en ons belastinggeld gebruikt voor verduurzaming van de economie? Laat dit dan meewegen bij verkiezingen, of probeer je eigen politieke partij op dit punt te beïnvloeden.