Groene gedachte van de week: op weg naar Pasen

We zijn halverwege de Veertigdagentijd. De lente ontluikt en we leven toe naar Pasen. In de nieuwsbrief van de Groene Kerken schrijft Kick Bras over de combinatie van voorjaar en Veertigdagentijd. Hij nodigt ons uit om in deze periode stil te staan bij Gods verlangen naar mensen die durven te leven in verbondenheid met zijn schepping. De lente leert ons geduld te hebben én geeft tekenen van hoop. Dat helpt ons om langzaam weer geloof krijgen in de groeikracht van het leven, stelt Kick Bras. Op weg naar Pasen geeft hij ons als vraag mee: “Wanneer zullen we ons weer durven toevertrouwen aan de boodschap van hoop, van leven door de dood heen?”

Werkgroep duurzaamheid