Groene gedachte van de week: waarom zingt de vogel?

Jaarlijks vieren we, tussen Pasen en Pinksteren, zondag cantate. Letterlijk: Zondag Zingt! Zingen, alleen of samen, geeft vreugde en verbondenheid. En wat te denken van alle overige zang waar de Schepping vol van is? Neem het tjirpen van de krekel of het kwaken van de kikker, het ruisen van de boom, het koeren van de duif of de zang van de merel. Ook deze muziek kan ons ontroeren, verwonderen en verheugen. Anthony de Mello vertelt in zijn boek ‘The Song of the Bird’ over een wijze, die zijn leerlingen vraagt: “Waarom zingt de vogel?” In de zang van de vogel ervaart de wijze iets van het onuitsprekelijke mysterie van het leven en van de Schepper. Voor ieder die hier iets van herkent, kan dit een diepgaande reden zijn om het leven op aarde te koesteren en te eerbiedigen.