Groene gedachte:
Zij die geen stemrecht hebben…

De tijd dat de kerk voorschreef op welke politieke partij haar leden moesten stemmen, ligt gelukkig ver achter ons. Tegelijk zijn wij vast niet de enigen die vinden dat ons geloof en de keuze die wij maken in het stemhokje, wel iets met elkaar te maken hebben.
Als werkgroep duurzaamheid willen wij je uitnodigen om deze verkiezingen te denken aan diegenen, die géén stemrecht hebben. Kunnen we hen op één of andere manier in onze keuze meenemen?
Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de dieren, de lucht, de bossen, zeeën en rivieren: schepselen die soms zo weerloos zijn tegen verwoestend menselijk ingrijpen.
Je kunt denken aan kinderen onder de 18 die nog niet mogen stemmen: over hun toekomst beslissen wij mee, wanneer wij onze stem uitbrengen.
Je kunt denken aan nog niet geborenen, die de wereld na ons erven.
Je kunt denken aan mensen in andere werelddelen, velen zelf zonder stemrecht, op wiens leven ons beleid en onze levenswijze invloed hebben.
Je kunt zelfs denken aan God. Hij geeft zijn aarde uit handen: als geschenk,
om samen met anderen het leven in vreugde te delen, én om verantwoord mee om te gaan.

Werkgroep duurzaamheid