Groene vraag van de week: ideeën gevraagd voor de kerktuin

De Bijbel begint met een tuin: de Hof van Eden. En met Pasen wordt de graftuin tot Tuin van de Verrijzenis. Daarom is het niet vergezocht, om als gemeente aandacht en liefde te besteden aan onze kerktuin…

Terwijl het perk bij de ingang van de kerk mooi begint te groeien en bloeien, hebben wij op 2 juni met een betrokken groep gemeenteleden verder gebrainstormd over de rest van de kerktuin. Wat willen en kunnen we nog meer? Hoe kan de kerktuin een kans zijn voor verbinding met mensen in de wijk? Hoe kan de tuin een fijnere plek worden voor de kinderen en jongeren in onze gemeente? Hoe kunnen we in onze kerktuin voortbouwen op het thema duurzaamheid? Hoe kan de beplanting ook verwijzen naar bijbel of geloof, bijvoorbeeld met een vijgenboom, bijbelse kruiden, of iets meditatiefs? En als we plannen maken, hoe doen we het dan verantwoord qua veiligheid en onderhoud?

De komende tijd willen wij samen met de tuinvrijwilligers, kerkenraad, kerkrentmeesters en kinderdienstleiding, verdere plannen ontwikkelen. Niets is nog definitief. Wel geeft het energie om met elkaar te brainstormen. Graag nodigen we u, jou, uit om mee te denken:

  • Wat vind je belangrijk dat er in de kerktuin plaats kan vinden?
  • Heb je concrete ideeën?
  • Heb je zorgen of voorwaarden die je wilt noemen?
  • Wil je zelf meehelpen om nu of in de toekomst de tuin te onderhouden?

Alle suggesties zijn welkom! Je kunt ze mailen aan Joke Koskamp: jokekoskamp@gmail.com.

Bij voorbaat dank!