Herinrichting kerkzaal Salvatorkerk

De twee avonden in februari en maart waarop u uw ideeën kon aandragen voor de herinrichting van de kerkzaal leverden veel op. Deze boodschap wordt meegenomen in de uitwerking van de kerkzaal. Aan de architect is gevraagd om op basis daarvan een nieuw ontwerp te maken. De belangrijkste punten die we de aan de architect meegeven hebben zijn: flexibiliteit in de opstelling zodat er verschillende vormen van vieren mogelijk zijn, opties voor een kleiner, een vast podium of geen podium als onderdeel van het liturgisch centrum, aandacht voor de plaats van de cantorij, lichte uitstraling/kleurstelling. Belangrijk is ook dat in iedere opstelling de geluidskwaliteit goed is. Hiervoor is een expert aangeschoven. Daarnaast zijn er op de avonden veel praktische ideeën geopperd die later aan de orde komen en zo mogelijk ingevuld worden als het ontwerp klaar is. Alie Brandwijk