Hoe komt de kerk aan geld?

Hoe komt de kerk aan geld?

De kerken in Nederland worden niet gesubsidieerd; ze zijn aangewezen op o.a. donaties, vrijwillige bijdragen, collecten en legaten.

De kerk heeft predikanten in loondienst en er werken parttime kosters. Daarnaast zijn er gebouwen, kerkdiensten en diverse activiteiten binnen de kerkgemeenschappen waarvoor kosten gemaakt worden.

Die kosten worden dus betaald uit de vrijwillige bijdragen en donaties. Het is derhalve van groot belang dat inkomsten en uitgaven elkaar in evenwicht houden. Ook onze wijkgemeente wordt geacht de eigen inkomsten en uitgaven te beheren.

De protestantse kerken van Arnhem vormen gezamenlijk de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA). Hierbinnen fungeert het College van Kerkrentmeesters, dat zich bezig houdt met de grote lijnen van het financieel beleid van de PGA. Een aantal taken is gedelegeerd aan de Wijkraden van Kerkrentmeesters. Zie bij wijkraad.

Collectebonnen

Het College van Kerkrentmeesters stimuleert het gebruik van collectebonnen. Het aanleveren en storten van papiergeld en vooral muntgeld bij de bank is een dure aangelegenheid. Het voordeel van het gebruik van collectebonnen is dat u een kwitantie heeft van de aankoop en die kunt u gebruiken voor de aangifte van uw belastingopgave bij de giftenaftrek. Het voordeel voor de kerk is dat er minder geld bij de bank gestort wordt en dat bespaart kosten.

Welke soort collectebonnen zijn er? Er bestaan velletjes van:

  • 20 bonnen van € 0,50 per stuk, een velletje kost € 10,-
  • 20 bonnen van € 1,- per stuk, een velletje kost € 20,-
  • 20 bonnen van € 2,- per stuk, een velletje kost € 40,-

Elk velletje heeft een kwitantiestrook, betaalbewijs, om te bewaren voor de belastingopgave.

Hoe verkrijgt u collectebonnen:
  1. U kunt ze aanschaffen in de kerk bij Nicole van Doesburg en Jaap van ’t Riet. Bij hen kunt u ze ook reserveren. U moet contant betalen. Voordeel is dat u ze direct in de kerk kunt gebruiken, ook voor het koffiebusje of een extra collecte.
  2. U maakt een geldbedrag over naar het kerkelijk bureau en geeft aan welke bonnen u wilt hebben, ze worden daarna toegestuurd. NL97 RABO 0373 7154 47 van de Protestantse Gemeente te Arnhem.
  3. U gaat  naar het kerkelijk bureau en betaalt daar contant of per PIN, de bonnen neemt u direct mee.