Hulp gevraagd

Het is fijn te kunnen melden dat de verbouwing van de Salvatorkerk nog steeds op schema ligt. Er is al een begin gemaakt met het schilderen van het plafond in de kerkzaal. Maar dat betekent ook dat er nu voortdurend dingen verplaatst moeten worden. En als straks de vergaderzalen klaar zijn, moeten er ook zaken verplaatst worden van de kerkzaal naar de zalen. En voor al die verplaatsingen willen we graag gemeenteleden inschakelen om te helpen met sjouwen. Het lastige is dat we niet precies van te voren weten wanneer hulp nodig is, daarom willen we graag beschikken ov er een pool van mensen die we kunnen oproepen als er weer wat moet worden verplaatst. Wil iedereen die mee wil helpen zich, bij voorkeur per mail, opgeven bij Jan van de Lagemaat (jan@vandelagemaat.net of 026 – 381 23 83 ) . Graag daarbij aangeven wanneer je niet beschikbaar bent (vakantie) en wat je (mobiele) telefoonnummer is. We kunnen je dan een appje sturen of opbellen als we mensen nodig hebben. Jan van de Lagemaat