Inzameling winterjassen

Nu de ‘r weer in de maand zit, heeft de kledingbank Arnhem behoefte aan winterjassen. Mocht u thuis nog een of meer goede jassen hebben die u niet meer gebruikt, dan kunt u daar iemand anders mee helpen. Goede, gebruikte winterjassen kunt u op zondag 6 en zondag 13 oktober meebrengen naar de Salvatorkerk, waar ze door onze diakenen worden ingezameld. Bij voorbaat veel dank!