Jeugd tot 12 jaar

Oppas

Tijdens de vieringen is er oppas aanwezig, zodat de kleintjes (0-4 jaar) in vertrouwde handen kunnen spelen. Kort voor de zegen, als de kinderen uit de kinderdienst teruggaan naar de kerk, komen ook de oppaskinderen in de kerk bij hun ouders/verzorgers.


Kinderdienst

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er, gedurende de dienst, een eigen viering. Ze horen daar een verhaal passend bij hun leeftijd, bidden, zingen en maken iets naar aanleiding van het verhaal.

Afgelopen jaar zijn wij gestart met de Kinderdienst XL op iedere 1e zondag van de maand en tijdens feestdagen. De overige zondagen was er leiding aanwezig voor een kinderdienst in kleinere vorm. De eerste reacties zijn positief, dus we willen hiermee verder gaan. De aankomende maanden wijken de data echter wel iets af. Je vindt de precieze data bij de berichten op de startpagina.

In de Salvatorkerk wordt geld ingezameld voor stichting Blije Gezichtjes, een project van Kerk-in-Actie.


Kinderkring

De leiding van de Kinderkring organiseert gemiddeld eens per zes weken een activiteit voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. De activiteiten vinden plaats op zaterdag. We staan ook open voor kinderen van buiten de gemeente, dus ook vrienden en vriendinnetjes zijn van harte welkom.

Jongerencatechese

Deze catechese wordt gegeven aan jongeren van 11 tot en met 18 jaar (groep 8 en middelbare school). Lees er meer over in het menu ‘jeugd vanaf 12 jaar’.