Jeugd tot 12 jaar

Oppas

Tijdens de vieringen is er oppas aanwezig, zodat de kleintjes (0-4 jaar) in vertrouwde handen kunnen spelen. Kort voor de zegen, als de kinderen uit de kinderdienst teruggaan naar de kerk, komen ook de oppaskinderen in de kerk bij hun ouders/verzorgers.


Kinderdienst

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er, gedurende de dienst, een eigen viering. Ze horen daar een verhaal passend bij hun leeftijd, bidden, zingen en maken iets naar aanleiding van het verhaal.

Eén keer per maand en op bijzondere zondagen is er tijdens de kerkdienst een speciale kinderdienst XL. De leiding organiseert een gezellig, leerzaam en creatief uurtje voor basisschoolkinderen. Aan het begin en eind van de dienst gaan we naar de kerk, waar het programma dan op kinderen is afgestemd. Ook op andere zondagen zijn kinderen welkom en is er iemand van de leiding aanwezig.

In de Salvatorkerk wordt geld ingezameld voor stichting Blije Gezichtjes, een project van Kerk-in-Actie.


Kinderkring

De leiding van de Kinderkring organiseert gemiddeld eens per zes weken een activiteit voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. De activiteiten vinden plaats op zaterdag. We staan ook open voor kinderen van buiten de gemeente, dus ook vrienden en vriendinnetjes zijn van harte welkom.


Avondmaalscatechese

Ieder jaar worden de kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 van de basisschool (7 tot 10 jaar) uitgenodigd voor de avondmaalscatechese.
Want wat is dat nou precies, avondmaal vieren? In vier bijeenkomsten komen de kinderen bij elkaar om daarover te praten. We luisteren naar verhalen, zingen liedjes of doen een spelletje. En uiteraard is er ruimte om vragen te stellen. Tijdens een van de bijeenkomsten zijn ook de ouders welkom. Als afsluiting nemen we gezamenlijk deel aan het avondmaal tijdens een zondagse avondmaalsdienst in de kerk.


Jongerencatechese

Deze catechese wordt gegeven aan jongeren van 11 tot en met 18 jaar (groep 8 en middelbare school). Lees er meer over in het menu ‘jeugd vanaf 12 jaar’.