Kennis maken met de Armeens Apostolische kerk in Arnhem?

Het platform Migrantenkerken nodigt u uit voor een kennismaking met één van de oudste kerken ter wereld: de Armeens Apostolische kerk. De kerk werd, naar men zegt, gesticht door de apostelen Bartholomeüs en Thaddeüs en werd staatskerk in 301, toen de Armeense koning zich bekeerde tot het christendom. Nog altijd voelt het Armeense volk, inmiddels verspreid over de hele wereld, zich sterk verbonden met haar geloof en met haar kerk. Ook in Arnhem is de kerk vertegenwoordigd.

U bent welkom in de Diaconessenkerk op zaterdag 7 maart a.s.: ontvangst om 10.30 uur door bestuurslid en voorzitter van het platform Manouk Arshakian, die zal vertellen over zijn kerk en haar achtergronden. Om 11 uur begint de kerkdienst die ongeveer twee uur zal duren. De dienst is in het Armeens, maar er wordt gezorgd voor vertaling in het Nederland. Na afloop koffie met Armeense lekkernijen en gelegenheid tot napraten en vragen stellen. De bijeenkomst eindigt om 14.00 uur.


Aanmelding bij Simon de Kam, 06-21565051, s.dekam@protestantsekerk.nl
Zie ook: www.facebook.com/ArmeensApostolischeKerkArnhem