Kerkdiensten in coronatijd

Tijdens de kerkenraadsvergadering van afgelopen dinsdag is gesproken over het zingen tijdens de kerkdienst. Veel gemeenteleden zien daar echt naar uit! Ook is gesproken over de mogelijkheid om het koffiedrinken na de dienst weer mogelijk te maken. We hebben in de kerkenraad met elkaar afgesproken dat we ons zullen houden aan de richtlijnen van de landelijke kerk die inmiddels zijn gepubliceerd op de website van de Protestantse Kerk.

Deze richtlijnen, die op hun beurt weer zijn gebaseerd op de RIVM-richtlijnen zijn besproken in onze werkgroep die ook het protocol voor de diensten in De Kandelaar heeft opgesteld. Helaas heeft deze werkgroep moeten constateren dat De Kandelaar niet voldoet aan de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het zingen tijdens de kerkdienst toe te staan. Ook koffiedrinken na de dienst is volgens de richtlijnen niet toegestaan. Dat betekent dat we wel doorgaan met de wekelijkse diensten in De Kandelaar met maximaal 75 aanwezigen, maar dat er nog niet mag worden gezongen en dat er na afloop van de dienst geen koffie is. We realiseren ons dat dit voor veel gemeenteleden een teleurstellend bericht is, maar we kunnen en willen het als kerkenraad niet voor onze verantwoording nemen om tegen de richtlijnen van de landelijke kerk en het RIVM in te gaan. Je wilt het als kerkenraad ook niet op je geweten hebben dat er iemand tijdens een kerkdienst besmet raakt met het coronavirus. Veel gemeenteleden behoren immers tot de kwetsbare groep. Jan van de Lagemaat, vz. wijkkerkenraad