Kerkelijk Bureau en KKA

In de nieuwe brief van 10 april jl. stond een artikel met als titel Kerkelijk bureau en KKA. Het betrof een oproep om i.v.m. kostenbesparing zo weinig mogelijk te bellen met het kantoor van de KKA, omdat een groot aantal vragen ook beantwoord kunnen worden door de eigen wijkkerkrentmeesters. Gebleken is dat niet iedereen weet wie die wijkkerkrentmeesters zijn en hoe ze te bereiken zijn. Om hier duidelijkheid in te verschaffen volgen onderstaand de namen en telefoonnummers van de wijkkerkrentmeesters:

Cees van Bruggen             026 3216460

Jaap van ’t Riet                  026 3271103

Nicole van Doesburg         026 3815389 (tevens wijkpenningmeester)

Reijer Eelman                    026 3817226 Wijkraad van kerkrentmeesters

Wijkraad van kerkrentmeesters