Kerkgebouw De Kandelaar

Nadat de Algemene Kerkenraad heeft besloten dat er drie kerkgebouwen (twee in Noord en één in Zuid) moeten worden verkocht, hebben we vanuit Arnhem – Zuid voorgesteld om het gebouw De Kandelaar niet te verkopen, maar voorlopig te behouden als steunpunt. Aan de wijkraad van kerkrentmeesters is gevraagd om een businessplan op te stellen, waaruit zou blijken dat het in gebruik houden van De Kandelaar en het verhuren aan derden voor de Protestantse Gemeente te Arnhem (PGA) voordeliger zou zijn dan het verkopen van het gebouw. Onze kerkrentmeesters hebben zich ingespannen om een gedegen businessplan op te stellen en hebben daarvoor met verschillende potentiële huurders gesprekken gevoerd.

Hoewel het er aanvankelijk gunstig uitzag, zijn we helaas toch tot de conclusie gekomen dat het verhuren van het gebouw op een aantal problemen stuit.

Verder hebben we ons – meer dan dat we dat in eerste instantie hebben gedaan – gerealiseerd dat voor het aanhouden en beheren van het gebouw een groot aantal vrijwilligers gedurende langere tijd beschikbaar zou moeten zijn. En dat terwijl het exploiteren van een gebouw toch eigenlijk niet de kerntaak van een kerkelijke gemeente is.

De kleine kerkenraad heeft daarom in zijn vergadering van 14 mei jl. – met pijn in het hart – besloten om geen verdere actie meer te ondernemen om het kerkgebouw te behouden.

In de plannen van de Algemene Kerkenraad is duidelijk aangegeven dat er na het afstoten van de gebouwen ook ruimte is voor steunpunten. We zullen ons als wijkgemeente Arnhem-Zuid nu verder beraden op de wijze waarop die activiteiten die moeilijk verplaatst kunnen worden naar de Salvatorkerk toch kunnen worden voortgezet nadat De Kandelaar is verkocht.

We realiseren ons dat dit voor een aantal gemeenteleden opnieuw een teleurstelling is, maar we hopen dat het ons ondanks deze tegenvaller gaat lukken om met elkaar die activiteiten te blijven doen die belangrijk zijn voor de gemeenteopbouw in de wijkgemeente Arnhem-Zuid.