Kerstattenties

Ook dit jaar wil de diaconie aan gemeenteleden met een krappe beurs een kerstgift geven. Van een

aantal gemeenteleden is ons hun situatie bekend. Maar er zijn vast ook gemeenteleden waarvan wij

dit niet weten. Mocht u iemand weten die hiervoor in aanmerking komt, meld dit dan aan Ed Hoek, 06-5505643 of Mimi Averesch, 06-40093436.