Kerstspel “UITGETELD” met de cantorij

Op zondagmiddag 15 december zal de cantorij het Kerstspel “Uitgeteld” uitvoeren. Dit Kerstspel is geschreven door ons gemeentelid Marinus van der Werf. Daarmee zal het een wat andere Kerstfeestviering worden dan u de afgelopen jaren van de cantorij gewend bent. Er zal weliswaar het nodige worden gezongen, ook door u, maar misschien toch wat minder dan anders. Er zal ook een actieve rol voor kinderen zijn weggelegd. Die hoeven daarvoor niet te oefenen; dat regelen we tijdens de uitvoering wel. We hopen dan ook dat veel kinderen meekomen. De viering begint om 15.30 uur in de Salvatorkerk en zal ongeveer een uur duren. Na afloop is er gelegenheid bij koffie, thee en limonade met elkaar na te praten en te genieten van wat er allemaal is gebakken. We hopen dat velen komen.

Kees van Keulen.