Kinderdienst XL

Afgelopen jaar zijn wij gestart met de Kinderdienst XL op iedere 1e zondag van de maand en tijdens feestdagen. De overige zondagen was er leiding aanwezig voor een kinderdienst in kleinere vorm. De eerste reacties zijn positief, dus we willen hiermee verder gaan. De aankomende maanden wijken de data echter wel iets af en zijn als volgt:

17 juli                 Kinderdienst XL (afscheid oudsten)

24 juli – 4 sept   zomervakantie

11 sept              reguliere kinderdienst

18 sept              Kinderdienst XL (startzondag)

25 sept              reguliere kinderdienst

2 okt                 Kinderdienst XL (Project Duurzaam)

Groeten van de kinderdienstleiding