Kistjes-project

Ikistje-diaconien de hal van de Salvatorkerk staat een kistje voor een speciaal project van de Diaconie. We zien in dat kistje graag uw gift tegemoet. Het project duurt het hele jaar en de stand van de opbrengst wordt bijgehouden op een thermometer. Doet u mee?

De diaconie heeft de volgende bestemming gekozen voor het kistje in de hal: het Kruispunt.

Iedere dag zijn dak- en thuisloze mensen welkom in de huiskamer van het Kruispunt. De deur staat open van 10:00 tot 13:00 uur en van 16.30 tot 19:00 uur. Vanaf 17:30 uur wordt er een maaltijd voor maximaal 35 mensen geserveerd. Op zondagmiddag is het Kruispunt gesloten. Mensen komen bij het Kruispunt voor warmte, een maaltijd, een gesprek, internet, spelletje of gewoon even niks. Het Kruispunt is een rustpunt voor onze bezoekers. Ze kunnen zichzelf zijn, ze hoeven niks. Even een warm dak boven hun hoofd, een veilige haven. Iedereen is welkom, de drempel om binnen te komen is laag.

Veel bezoekers zijn het vertrouwen in zichzelf, in anderen en/of instanties kwijtgeraakt. Een deel van de bezoekers komt uit Oost-Europa of is gevlucht uit Afrikaanse landen. Andere bezoekers verblijven al jarenlang op straat in Arnhem. Deze mensen zijn meestal alleen, hebben schulden, staan onder bewindvoering en hebben geen werk. Zij hebben behoefte aan een beetje structuur en erkenning. Wij geven dat. We proberen samen te zoeken naar mogelijkheden en kansen voor groei, ondanks de moeilijke omstandigheden. Anderen komen binnen met een concrete vraag om hulp. In het Kruispunt leiden wij hen dan naar de juiste hulpverlener toe. Regelmatig horen wij dan een tijd later dat het leven een andere, positieve wending heeft gekregen.