Kistjes-project

Ikistje-diaconien de hal van de Salvatorkerk staat een kistje voor een speciaal project van de Diaconie. We zien in dat kistje graag uw gift tegemoet. Het project duurt het hele jaar en de stand van de opbrengst wordt bijgehouden op een thermometer. Doet u mee?

De diaconie heeft de volgende bestemming gekozen voor het kistje in de hal voor het jaar 2020 en ook voor 2021:  Armoedebestrijding door begeleiding van een schuldhulpmaatje

De schuldenproblematiek in Nederland groeit; steeds meer mensen heb- ben tijdelijk of blijvend schulden, of geen overzicht in hun financiën. Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een feit. Als je er zelf niet meer uitkomt, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die zonder te oordelen met je aan de slag gaat om financieel orde op zaken te stellen. Een aantal jaren geleden nam Kerk in Actie het initiatief tot samenwerking met andere kerken en christelijke organisaties om het project SchuldHulpMaatje van de grond te tillen. Binnen dit project worden ‘maatjes’ opgeleid om mensen in (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen. Het is een vernieuwend spoor van diaconie die inzet op een structurele aanpak van armoedebestrijding.