Kistjes-project

Ikistje-diaconien de hal van De Kandelaar en van de Salvatorkerk staat een kistje voor een speciaal project van de Diaconie. We zien in dat kistje graag uw gift tegemoet. Het project duurt het hele jaar en de stand van de opbrengst wordt bijgehouden op een thermometer. Doet u mee?

De diaconie heeft de volgende bestemming gekozen voor het kistje in de hal voor het jaar 2019:  Het tegengaan van kinderarbeid op het platteland van India.

In het droge landbouwgebied Narsapur kunnen families nauwelijks rondkomen. In dit district moeten zo’n 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs. Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden van het belang van onderwijs, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn en als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.