Kraam aan de Markt weer op gang

De eerste twee weken van de Kraam aan de Markt zijn weer geweest. We hadden gelukkig mooi weer. Ook goed om te merken dat mensen ons meteen weer vonden. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten.

We mogen ook weer een nieuwe vrijwilliger verwelkomen (Lidy Slootweg)  en daar zijn we blij mee. Onze groep blijft kwetsbaar (leeftijd en aantal) en dan is het fijn dat we aanvulling krijgen.

Het is wel opletten dat we de ruimte houden zodat we (ook buiten ) voldoende afstand kunne houden en tegelijkertijd wel kunnen zorgen dat we in goed e sfeer onze gesprekken kunnen hebben.

We zijn blij weer te zijn begonnen en ieder is dan ook van harte welkom

Hartelijke groet namens alle medewerkers
Henk Seinen