Ledenadministratie

Een correcte ledenadministratie is voor elke organisatie en dus ook voor de kerk van levensbelang. Dit is dan ook een zaak waar we continu mee bezig zijn. En desondanks zitten er fouten en onvolledigheden in ons bestand. Daarom doen we een dringend beroep op alle leden om alle veranderingen door te geven aan de ledenadministratie. Daarbij moet u denken aan:

  • verhuizingen,
  • geboortes,
  • overlijden,
  • huwelijk,
  • scheiding,
  • het op zich zelf gaan wonen van kinderen,
  • etc.

Ook als u als contactpersoon, bezorger van Zuiderbries of anderszins geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld een adres dat niet meer klopt, vragen we u dringend om dit door te geven. Alvast bedankt! Samen houden we het bestand actueel!

Mail Tanja Verburgt: ledenadmin@pgarnhem-zuid.nl


Adressenboekje

Omdat er geen telefoonboeken meer bestaan en contactgegevens niet zonder toestemming gedeeld mogen worden, maken we ieder jaar een intern adressenboekje. Het bevat namen, adressen, telefoonnummers en mailadressen van mensen die daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Alleen wie er in staat krijgt een exemplaar. Nieuwe gegevens of wijzigingen kunt u doorgeven aan Alie Brandwijk, 026-3233169 of a.brandwijk@hetnet.nl.