Lunchtijd voor alle mantelzorgers

Op zaterdag 16 november is het de Arnhemse Dag van de Mantelzorg en deze dag wordt gevierd in Burgers Zoo. U bent daar als mantelzorger van harte welkom. Voor meer informatie vindt u een poster in de hal van beide kerken, of kunt u terecht bij één van de diakenen.

De diaconie