Meerkerk

Talloze beelden samen vormen onze wijkgemeente. In de header van onze website zijn er zes uitgelicht.

Natuurlijk de paaskaars waaraan we bij iedere viering ons licht mogen opsteken. De kleurige bloemstukken die ons liturgisch centrum opsieren en waarmee we graag na de dienst gemeenteleden blij maken. Die heerlijke spekkoek, gefotografeerd tijdens een gemeenteavond over Indonesië. De herder met zijn schapen; een van de drie in het oog springende muurstukken in de Salvatorkerk. Maar evengoed de fraai vormgegeven lampen die De Kandelaar haar naam geven. Ze maken allemaal onderdeel uit van dat prachtige ‘Geloof, Hoop en Liefde’, de indrukwekkende en inspirerende woorden die Paulus ook voor ons noteerde. Onze website staat vol met manieren waarop we als wijkgemeente ons geloof verbeelden. In het menu Meerkerk hebben we nog enkele bijzondere activiteiten samengebracht.