Mogen we straks weer naar de kerk?

Met ingang van 1 juni zijn kerkdiensten met 30 mensen weer toegestaan; en vanaf 1 juli misschien wel weer met honderd! Betekent dat dat we straks weer ‘gewoon’ naar de kerk kunnen gaan? Zo simpel is het helaas niet… Zelfs voor een dienst met maar 30 personen gelden straks strenge voorwaarden. Kerken moeten voldoen aan een uitvoerig protocol, dat u kunt nalezen op https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

Volgens dat protocol moeten kerken een ‘gebruiksplan’ opstellen. Daarin moet zijn vastgelegd hoe kerkgangers hun plekje kunnen reserveren, waar ze mogen zitten, wat de looproute is, wie er bij de ingang staat, hoe er wordt schoongemaakt, of er mag worden gezongen en nog veel meer….

Er is inmiddels een werkgroepje gevormd, dat samen met de koster zo’n plan gaat maken. We denken daarbij ook aan de mogelijkheid om op weekdagen kerkdiensten aan te bieden. Wanneer het plan klaar is moeten we eerst een of meer keren ‘proefdraaien’ en ervoor zorgen dat alle gemeenteleden op de hoogte kunnen zijn van de ‘voorwaarden’. Pas daarna (we weten nog niet precies wanneer) zal het weer mogelijk zijn om een kerkdienst bij te wonen. In elk geval tot 1 juli worden de internetkerkdiensten voortgezet op de manier zoals we dat nu doen: bij toerbeurt uit één van de drie kerken en telkens met twee voorgangers.
We houden u op de hoogte!