Nieuwe predikant

Maandag 23 mei heeft het voltallige moderamen namens de wijkkerkenraad Protestantse Gemeente Arnhem-Zuid de beroepingsbrief overhandigd aan Proponent Mattijs Jonker uit Houten in de vacature van ds. Hubertien Oostdijk-van Andel.

Wij zijn verheugd u mee te kunnen delen dat Mattijs Jonker het beroep heeft aanvaard.

De bevestigingsdienst zal op zondag 4 september 2022 om 14.30 uur plaats vinden. De bedoeling is dat het gezin Jonker in Arnhem Zuid gaat wonen.

Namens de wijkkerkenraad PG Arnhem-Zuid       Theo M. Slagboom, voorzitter