Ondertekening Green Deal document

Kerkrentmeesters Henk Hulstein, Nicole van Doesburg, Piet Rosseel en Theo Slagboom als voorzitter van het college van Kerkrentmeesters hebben woensdag 25 oktober het Green Deal document ondertekend voor de Nieuwe Kerk, de Salvatorkerk en de Bonifatiuskerk. Dit houdt in dat de gemeente zich gaat inzetten op het verduurzamen van de gebedshuizen en inspiratie geeft aan de gemeenschap voor verduurzaming thuis, met hulp van de burgerlijke gemeente Arnhem. Zo zijn er bijvoorbeeld subsidies beschikbaar voor begeleiding en voor een energiescan, en is er een loket waar je vragen kunt stellen en van waaruit adviezen worden gegeven. Ook wordt er meegeholpen als er vragen zijn over subsidieaanvragen. De looptijd van de Green Deal is twee jaar.