Organisatie rondom de kerkdiensten

Zondag is er nog een gezamenlijke viering van Arnhem – Noord en Arnhem – Zuid, opgenomen in De Kandelaar . Voorgangers zijn Pierre Eijgenraam en Marieke Fernhout (liturgie zie agenda!). Voor deze viering, maximaal 30 mensen , zijn nog plaatsen beschikbaar! U kunt zich nog tot en met vrijdagavond 26 juni 22.00 uur opgeven bij kerkdienst@pgarnhem-zuid.nl of als het niet anders kan, telefonisch bij Hubertien Oostdijk , tel. 026 – 3237577. Vanaf zondag 5 juli is er weer elke zondag een dienst in de Kandelaar. Er zijn dan ook weer veel meer mensen toegestaan, maar met 75 mensen zit De Kandelaar vol, omdat we ons moeten houden aan de anderhalve meter. Ook is er dan oppas en kinderdienst. Opgeven is verplicht, bij kerkdienst@pgarnhem-zuid.nl of als het niet anders kan telefonisch bij Hubertien Oostdijk. Na die dienst evalueren we als corona protocol – werkgroep en kijken we hoe we het verder gaan doen. Opgeven of niet. Niet iedereen vindt dat opgeven fijn, het gevaar van niet opgeven zou kunnen zijn dat u voor een dichte deur komt te staan omdat we vol zitten. We denken erover na en in de nieuwe brief van zondag 12 juli leest u er meer over. Als u ideeën of tips heeft geef ze dan door! Een hartelijke groet voor u allemaal , ds. Hubertien Oostdijk