Over de kerkdiensten

Nieuw is dat, als u nu al weet dat u iedere zondag de dienst in De Kandelaar wilt bezoeken, u zich maar één keer hoeft op te geven, met de vermelding dat u iedere zondag komt. Dan zetten we u iedere week op de lijst. Dat scheelt ons beiden werk. Afgelopen zondag waren er een kleine 50 kerkgangers, dus er is een zekere stijgende lijn te zien. We hopen dat u, gezien alle maatregelen, met vertrouwen de dienst kunt bezoeken. Aanmelden liefst per mail naar : kerkdienst@pgarnhem-zuid.nl of anders per telefoon nr. 026 – 3813166.

De regels voor de kerkdiensten zijn niet gewijzigd: handen desinfecteren, 1,5 m afstand houden en de aanwijzingen van de vrijwilligers opvolgen. Ook is het nog niet mogelijk om de liederen mee te zingen, is er na de dienst geen koffie / thee en wordt men verzocht zich niet op te houden bij de uitgang.

Ouders die gebruik willen maken van de oppasdienst, moeten dit ook op die vrijdag melden, zodat de oppas die zondag ook aanwezig kan zijn. Er is in de zomerperiode geen kinderdienst. Sommige mensen vinden het niet prettig om zich al op vrijdag aan te melden. We zullen daarom de plaatsen die niet op vrijdag om 22.00 uur gereserveerd zijn, openstellen voor de mensen die zonder aanmelding naar De Kandelaar komen. Dat kunnen er meer dan 25 zijn, zoals afgelopen zondag, maar ​ook net zo goed maar 10. Dus dan zit er een (klein) risico in dat u de dienst niet kunt bijwonen. Uw naam zal bij binnenkomst nog worden genoteerd op de lijst, zodat we het aantal in de gaten kunnen houden, maar ook dat we altijd achteraf eventueel een contactenonderzoek kunnen laten doen. We hopen echter dat dit door de genomen coronamaatregelen niet nodig zal zijn. Wil iedereen die op zondag een taak vervult, zijn rooster in de gaten houden? U vindt de meest actuele versie steeds op de website. Verder hopen we dat er na de kerkdienst een paar mensen bereid zijn om even de stoelen waarop gezeten is en het liturgisch gedeelte schoon te maken. Een kleine moeite en vele handen maken licht werk!

We gaan ook nog bekijken of er belangstelling is voor de autodienst , nu dat onder voorwaarden weer mag. U hoort dat binnenkort nog. Hartelijke groeten, Henny Kalisvaart.

ook net zo goed maar 10. Dus dan zit er een (klein) risico in dat u de dienst niet kunt bijwonen. Uw naam zal bij binnenkomst nog worden genoteerd op de lijst, zodat we het aantal in de gaten kunnen houden, maar ook dat we altijd achteraf eventueel een contactenonderzoek kunnen laten doen. We hopen ech- ter dat dit door de genomen coronamaatregelen niet nodig zal zijn. Wil iedereen die op zondag een taak vervult, zijn rooster in de gaten houden? U vindt de meest actuele versie steeds op de website. Verder hopen we dat er na de kerkdienst een paar mensen bereid zijn om even de stoelen waarop gezeten is en het liturgisch gedeelte schoon te maken. Een kleine moeite en vele handen maken licht werk! We gaan ook nog bekijken of er belangstelling is voor de autodienst , nu dat onder voorwaarden weer mag. U hoort dat binnenkort nog. Hartelijke groeten, Henny Kalisvaart. Website: www.pgarnhem-zuid.nl