Paasbijeenkomst met lunch

In navolging van de Kerstviering is er nu ook een Paasviering voor senioren met aansluitend een lunch en wel op Witte Donderdag 6 april. Iedereen is welkom, neemt u gerust anderen mee ook als ze geen lid zijn van onze gemeente. Vanaf 11.30 staat de koffie klaar. Om 12.00 begint een korte viering met aansluitend een lunch. Om 14.00 sluiten we af. Voor vervoer kan worden gezorgd. Natuurlijk willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Opgave formulieren liggen in de kerk.  Voor verdere informatie en opgave kunt u contact opnemen met Loes Behet, l.behet-seton@kpnplanet.nl, 026-3819344 of Alie Brandwijk, a.brandwijk@hetnet.nl, 026-3233169