Koor Nomen Nescio zoekt projectzangers

Ter gelegenheid van de dodenherdenking op 4 mei 2020, voert Kamerkoor Nomen Nescio de Holocaust Cantata uit. Voor dit bijzondere concert zijn we op zoek naar enthousiaste en geoefende koorzangers die ons koor op projectbasis willen komen versterken. Wij willen graag in alle geledingen aanvulling, maar zoeken in het bijzonder hoge sopranen, lage tenoren en lage bassen.

In het ziekenhuis

Een opname in het ziekenhuis duurt gemiddeld veel korter dan vroeger. Toch komt het nog altijd voor dat mensen er enkele weken moeten verblijven. De een vindt bezoek dan heerlijk, een ander lijdt liever in stilte. Vroeger kreeg de kerk automatisch bericht, nu moeten we het via-via of liefst van de mensen zelf horen. Wordt u zelf of iemand anders in het ziekenhuis opgenomen en stelt hij of zij prijs op bezoek? Dan heel graag een berichtje aan een van de predikanten. Wellicht goed om te weten dat ook ouderlingen Jeannette Hokke en Jelle Dam zijn aangesteld met een speciale opdracht voor het pastorale werk in ziekenhuis Rijnstate!

Oproep: samen over naar een nieuwe kerk

Als alles volgens plan verloopt zullen we in (september?) 2020 een verbouwde Salvatorkerk betrekken. Dat betekent voor ons allemaal een nieuw begin, maar ook een afscheid. De werkgroep ‘omzien naar elkaar’ neemt het initiatief om aan beide goed vorm te geven. We denken bv. aan een boekje, een afscheidsdienst in De Kandelaar en een feestelijke start in de vernieuwde kerk, waarbij we ook buurtbewoners willen betrekken. Misschien hebt u nog wel andere ideeën of wilt u meehelpen e.e.a. te organiseren? Graag melden bij één van de predikanten.

Kraam op de Markt gaat door tot en met Advent

In tegenstelling tot de mededeling in de Zuiderbries (eind oktober) blijven wij met de Kraam op de Markt elke woensdag tot en met Advent aanwezig. En u blijft dan ook van harte welkom.

Gedenksteen

Tussen maart 1941 en oktober 1942 hebben in ‘huize Voorburg’, Drielsedijk 1, in Elden 33 Palestina-pioniers gewoond. Zij waren van plan om naar Palestina te emigreren. Maar tijdens een razzia zijn ze opgepakt. Twaalf van hen hebben de concentratiekampen niet overleefd. Voor die twaalf is deze week een gedenksteen onthuld door de Opperrabbijn tegenover ‘huize Voorburg’. Namens de kerk ben ik bij de onthulling aanwezig geweest.

Hubertien Oostdijk

Jongerencatechese

Doordat we de jongerencatechese willen vernieuwen en we momenteel met een andere opzet hiervan bezig zijn, zal het nieuwe catecheseseizoen later starten. Door het in een nieuw jasje te steken, willen we meer jongeren enthousiasmeren. De inmiddels gemaakte opzet moet nog verder uitgewerkt en doorgesproken worden. Door o.a. vakanties zijn we daar nog niet aan toe gekomen. In september gaan we verder met de uitwerking hiervan. Ook zijn we op zoek naar 2 of meer nieuwe catecheten.

Aanpassing Salvatorkerk

Inmiddels zijn er weer de nodige stappen gezet. We gaan er nu vanuit dat de verbouwing in juni 2020 wordt afgerond zodat de vernieuwde Salvatorkerk tijdens de startzondag in 2020 in gebruik kan worden genomen. Dat lijkt allemaal nog ver weg, maar dat betekent toch wel dat er ook nu het nodige moet gebeuren. Het bouwteam, dat bestaat uit Henk Ramaker, Mark van Zeist, Johannes Tjepkema, de architect en de aannemer, heeft aangegeven dat er in week 29 (15 tot en met 20 juli), dus voor de bouwvakvakantie, duidelijkheid moet zijn over de verbouwplannen. Op basis hiervan kan de aannemer tijdens de bouwvakvakantie een kostenopgave maken. Het gaat hier nog niet over de inrichting van de kerkzaal. Daarover worden in een later stadium beslissingen genomen.

Bericht van het verjaardagsfonds

Toen ik bijna 40 jaar geleden in Arnhem – Zuid kwam wonen kreeg ik op mijn verjaardag een felicitatiekaart van de kerk. Ik vond dat heel bijzonder want in de vorige gemeenten waar ik woonde, had ik dat nog niet eerder meegemaakt. Ik vond het heel attent. Bij de kaart werd een bijdrage gevraagd voor het wijkfonds en ik wist dat dat een goede zaak was. Samen met Sara Meeusen, die dit werk al heel lang deed ben ik bij de organisatie van het verjaardagsfonds betrokken geraakt. En ook ik heb dit werk heel wat jaren gedaan.

Kerkcafé

We hebben met betrokkenen het kerkcafé geëvalueerd. Kort samengevat: het was inhoudelijk prima, maar organisatorisch rammelde het wel eens en daar gaan we wat aan doen! Voortaan is het kerkcafé op de tweede vrijdagavond van de maanden oktober/november en januari/maart; altijd in hetzelfde kerkgebouw waar die maand ook de diensten zijn. We hebben meer dan genoeg onderwerpen en sprekers op het oog en hopen nog vóór de vakantie het complete programma bekend te kunnen maken!