Energiekosten

tegemoetkoming  in de energiekosten  kunnen doneren, omdat ze dit  geld niet nodig  hebben. In overleg met het diaconale bureau hebben wij hiervoor de volgende suggesties.

U kunt het geld overmaken naar het Kansfonds zij hebben als uitgangspunt: Iedereen heeft recht op een thuis, een dak boven je hoofd. Meer informatie hierover kan u vinden op hun website.
Wilt u een gift aan hen overmaken dan kan dit op IBAN; NL41 INGB 0675862205 t.n.v. Kansfonds Hilversum.

Voedselbank Arnhem waar steeds meer gezinnen noodgedwongen gebruik van moeten maken. Het banknummer waarop u uw bijdrage kunt storten is: IBAN. NL 59 RABO 0108473317 t.n.v. Voedselbank Arnhem.

Wilt u het liever aan u eigen diaconie geven dan kan dit  ook. Bij de diaconie komen regelmatig mensen met de vraag om leefgeld. Het banknummer waarop u uw gift kunt overmaken is: NL 43 RABO 0373 736983 t.a.v. College van Diakenen Arnhem.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande dan kunt u contact opnemen met : Henk Afman, 06 45164743 0f Mimi Averesch: 06 4009 3436.

Kerstattenties

Ook dit jaar wil de diaconie aan gemeenteleden met een krappe beurs een Kerstgift geven. Van een aantal gemeenteleden is ons hun situatie bekend. Maar nu de energiekosten en de prijzen voor de dagelijkse boodschappen blijven stijgen zullen er ongetwijfeld meer gemeenteleden zijn of iemand bij je in de wijk  of buurt waar een kerstgift meer dan welkom is. Mocht u iemand of meerdere mensen weten die hiervoor in aanmerking komen, meld dit dan bij één van de predikanten of bij Henk Afman, 06 45164743 of Mimi Averesch, 06 40093436.

Groene berichten: boekje Bijbel en Duurzaamheid, workshop nestkastjes

Bij het Nederlands Bijbelgenootschap hebben wij 30 exemplaren besteld van het boekje ‘Bijbel en Duurzaamheid’. Het boekje biedt vanuit bijbel en geloof inspiratie voor een groene levensstijl. Er staan o.a. Bijbelstudies in en manieren om het thema met kinderen en jongeren op te pakken. Het leek ons mooi dit boekje te geven aan o.a. kinderdienstleiding, diakenen en kerkrentmeesters. Als zij het uitgelezen hebben kunnen ze het boekje bewaren of doorgeven aan een ander. Hopelijk vindt het zo zijn weg door onze gemeente.

Van de groene route Malburgen kregen wij bericht over een workshop nestkastjes bouwen. Bij voldoende belangstelling biedt WijkLab Immerloo binnenkort deze workshop aan. Een datum wordt in onderling overleg gepland. De nestkastjes worden verspreid langs de Groene Route Malburen, of je kunt je nestkastje meenemen voor de kerktuin. Wil je meedoen? Laat het dan weten aan Adri van ’t Riet: alhvogelaar@gmail.com.

Werkgroep duurzaamheid

De Wereldwinkel

Wat hadden we vorige zondag weer een gezellige kraam van De Wereldwinkel.
En wat hebben we weer een fijne verkoop gehad: dankzij uw aller inzet bedroeg de opbrengst maar liefst € 253,44!!   Allen die hieraan hebben meegewerkt worden heel hartelijk bedank! De volgende kraam zal weer plaatsvinden op de 2de zondag van de maand, 11 december.

Kerstconcert Born a King 

Kerstconcert Born a King door kamerkoor Capella Arnhem op zaterdag 17 december 2022 in de Grote of St. Maartenskerk te Elst. 
Prachtige Advents- en Kerstmuziek van de Engelse componist William Lloyd Webber (1914-1982).

Dirigent – Jan van Dijk
Bariton – Hans Scholing
Organist – Henk Linker
Organist – Marcus Bergink 

Entree:
Voorverkoop € 17,50 – Aan de zaal € 20,00 – Jongeren € 7,50 
Info en kaartverkoop: Tickets zijn te bestellen via de website: www.capella-arnhem.nl of als dat niet lukt door te mailen naar: info@capella-arnhem.nl

Groene tip van de week: gratis tuinaarde

Begin oktober kreeg onze kerk gratis twee grote zakken tuinaarde. Veel daarvan is gebruikt voor het nieuwe perk onder de appelboom. Maar er is ook nog veel over. De komende weken zijn buurtbewoners en gemeenteleden van harte welkom om er voor eigen gebruik wat van mee te nemen. U kunt uw gang gaan zolang de voorraad strekt. U hoeft er geen toestemming voor te vragen. Misschien een mooie aanleiding om in uw tuin enkele tegels te wippen en groen te planten?

Om nog even bij het thema natuur te blijven: met de doe-dag van de Groene Route Malburgen op 5 november, is aan een boom in het westelijk deel van de kerktuin een nestkastje opgehangen. Wij vinden het leuk u dit te laten weten en we hopen dat het komend voorjaar bewoond zal raken.

Werkgroep duurzaamheid

De geschiedenis van de Adventskalender

In de Adventstijd en ook tijdens de Kerstdagen wordt er in de Dominicuskerk in Nijmegen een tentoonstelling gehouden over (de geschiedenis van) de Adventskalender. We kennen denk ik allemaal wel de huidige Adventskalenders gevuld met chocolade, likeur of een lekker luchtje. Nou… om dié kalenders gaat het in deze tentoonstelling dus níet.
Het gaat om de Adventskalenders die destijds in het leven zijn geroepen om kinderen voor te bereiden op de boodschap van het kerstfeest. En waar je elke dag een luikje kan openen waar dan ’n afbeelding achter zit, wat te maken heeft met Kerstmis. Dit is afgeleid van een traditie die in de 15e eeuw is ontstaan, toen men op andere manieren de dagen aftelde tot Kerstmis. Nu, in onze tijd heeft het ’t gezicht gekregen van een Adventskalenders met luikjes die open kunnen.
Er zijn inmiddels, zo heb ik gehoord, heel veel kalenders ingezameld en het beloofd een zeer diverse tentoonstelling te worden. De kalenders worden in een tijdlijn gezet.
Momenteel heb ik nog niet de dagen en tijden doorgekregen waarop de tentoonstelling precies open zal zijn. Zeer waarschijnlijk volgende week hoor ik daar meer over en zal ik hierover berichten.
Mijn idee is om als er belangstellenden zijn, (geschikt voor alle leeftijden) er dan met een groepje heen te gaan, dat lijkt me gezellig. Kunt u er alvast over nadenken. Wanneer ik meer weet over de tentoonstelling leest u dat in de eerstvolgende Nieuwe Brief of in de Brief daarna.

Desirée van de Pol

Kerstattenties

Ook dit jaar wil de diaconie aan gemeenteleden met een krappe beurs een Kerstgift geven. Van een aantal gemeenteleden is ons hun situatie bekend. Maar nu de energiekosten en de prijzen voor de dagelijkse boodschappen blijven stijgen zullen er ongetwijfeld meer gemeenteleden zijn of iemand bij je in de wijk  of buurt waar een kerstgift meer dan welkom is. Mocht u iemand of meerdere mensen weten die hiervoor in aanmerking komen, meld dit dan bij één van de predikanten of bij Henk Afman, 06 45164743 of Mimi Averesch, 06 40093436.

Kerkcafé

Op vrijdag 18 november is er weer kerkcafé. Deze keer komt ds. Mattijs Jonker vertellen over zijn ervaring met wonen in Christelijke leefgemeenschappen. De afgelopen 10 tot 15 jaar is er een hernieuwde interesse onder (jonge) gelovigen ontstaan om samen te leven in een gemeenschap. De ervaring leert dat het soms ingewikkeld is om in je eentje, of in je gezin, tijd te maken voor geloof, of om concreet iets voor anderen te betekenen. Door mensen om je heen op te zoeken om dit samen te doen, gaat dat vaak makkelijker. Maar natuurlijk brengt het ook weer eigen uitdagingen met zich mee. Het verlangen hierachter, de vruchten die het oplevert en de uitdagingen die het beidt, gaan we met elkaar verkennen. Van harte welkom, om 20:00 uur in de Salvatorkerk.

Workshop fotografie

Tijdens de startzondag hebben we met een aantal gemeenteleden tijdens een workshop fotografie gesproken over het standpunt van de fotograaf. Ook is toen afgesproken dat er een vervolg komt op deze workshop.
Op vrijdag 18 november is het zover. We komen om 14.00 uur weer bij elkaar in de Salvatorkerk en gaan dan aan de gang met de vraag wat het verschil is tussen de werkelijkheid en een foto, en met de compositie van de foto. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, het bekijken van elkaars foto’s en het maken van afspraken over verdere activiteiten. Uiteraard is ook iedereen die er tijdens de startzondag niet bij kon zijn, van harte welkom.

Jan van de Lagemaat