Leden beroepingscommissie

Hoewel we nog steeds wachten op toestemming voor het beroepen van een nieuwe wijkpredikant willen we toch alvast een beroepingscommissie samenstellen om straks zo snel mogelijk uit de startblokken te komen. Belangrijk is dat de commissie in allerlei opzichten (leeftijd, geslacht, ‘kerkelijke’ ervaring en kleur) een redelijke afspiegeling vormt van onze wijkgemeente en de gemeente ook goed kent. Enige ervaring met personeelswerk of HRmanagement -of gewoon gezonde mensenkennis!- is natuurlijk ook handig. Er moet iemand voorzitter zijn en secretaris. Lijkt het u leuk om mee te doen, of kent u iemand die daarvoor heel geschikt zou zijn? Dan graag een berichtje naar onze scriba scriba@pgarnhem-zuid.nl. Uit de aangedragen namen zullen we proberen een evenwichtige commissie van ongeveer 8 personen samen te stellen.

Foto’s van het gemeentefeest

Wat een mooi weekend was het in de Salvatorkerk: goed georganiseerd, lekker eten, mooie kerkdienst. Van dit alles hebben Jan van de Lagemaat (zaterdag en zondag) en Henny Kalisvaart (zaterdag) een groot aantal foto’s gemaakt. Deze zullen in een boek ‘geplakt’ worden dat later in de kerk ter inzage zal liggen. Een deel van de foto’s staan in een digitaal album, klik hierop:  https://myalbum.com/album/Z8q9xnVTTkRp   Veel plezier bij de terugblik.

Henny Kalisvaart.

Een geslaagd feestweekend

Lieve mensen, wat was het een geweldig feest afgelopen weekend! Heel veel dank hiervoor aan het organiserend comité! Daar hebben heel wat uren werk ingezeten. Er waren veel mensen, het eten was heerlijk en bovendien werd er door een aantal mensen een prachtig lied gezongen, als bedankje voor mijn bijna 20 jaar predikant zijn in Arnhem-Zuid. Bovendien ontving ik de liturgische bloemschikking van zondag! Ik heb zeer genoten en een heleboel mensen gesproken! In Steenderen heb ik het goed naar mijn zin, maar de protestantse wijkgemeente Arnhem-Zuid blijft een speciaal plekje houden.

Hartelijke groeten voor u allemaal,
Hubertien Oostdijk

Kinderdienst XL

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is kinderdienst.jpg

Vanaf zondag 12 september starten we in de Salvatorkerk met de Kinderdienst XL. Eén keer per maand en op bijzondere zondagen is er tijdens de kerkdienst een speciale kinderdienst. De leiding organiseert een gezellig, leerzaam en creatief uurtje voor basisschoolkinderen. Aan het begin en eind van de dienst gaan we naar de kerk, waar het programma dan op kinderen is afgestemd.

De kinderdiensten XL staan gepland op 12-09, 03-10, 07-11, 28-11, 25-12. Ook op andere zondagen zijn kinderen welkom en is er iemand van de leiding aanwezig.

Groetjes van de leiding van de kinderdienst.

Bezige bijen!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is bezige-bijen.jpg

Zaterdag 4 september streek het Ruimtekoersfestival in Malburgen neer. Kinderen uit kerk en buurt hielpen mee met een insectenhotel bij de Salvatorkerk. Enthousiaste medewerkers van Natuurcentrum Arnhem en Ruimtekoers assisteerden hen. Doel van het insectenhotel is solitaire bijen en vlinders aan te trekken, die te lijden hebben onder de teloorgang van de biodiversiteit. Zij zijn belangrijk voor de bevruchting van bloemen en planten. Als werkgroep duurzaamheid willen wij iedereen die zich de afgelopen weken voor dit mooie project heeft ingezet, daarvoor hartelijk bedanken. Ons Salvator-bijenhotel valt te bewonderen aan de meest zuidelijke muur van de kerk. Neem na de dienst gerust een kijkje!

Werkgroep Duurzaamheid

Duurzaamheid

Hoe duurzaam leven we eigenlijk en waarom zouden we duurzaam leven? Kunnen we de aandacht voor het milieu, het klimaat, onze leefomgeving ook in een bredere context plaatsen en zo ja welke?
In 2019 verscheen ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort. Zij is onderzoeker, predikant en communicatieadviseur en in haar boek stelt zij, dat we ons ook in ons gelovig denken minder als consumenten moeten gedragen. Zij schetst het denken over de natuur in het verleden, de bijbel en bespreekt teksten van Nederlandse en andere ecotheologen.
Een boeiend boek, dat niet voor niets is uitgeroepen tot het beste theologische boek van 2019.
Er zijn 6 bijeenkomsten vastgelegd, de eerste keer leest iedereen tot en met bladzijde 48.

Data: 22 september, 6 oktober, 27 oktober, 17 november, 1 december en 15 december.
Tijd: 19:45 t/m 21:45 Locatie: Rozet 3.09.

Begeleiding en aanmelden bij Elsje Pot: elsje.pot@pgarnhem.nl

Kraam aan de Markt weer op gang

De eerste twee weken van de Kraam aan de Markt zijn weer geweest. We hadden gelukkig mooi weer. Ook goed om te merken dat mensen ons meteen weer vonden. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten.

We mogen ook weer een nieuwe vrijwilliger verwelkomen (Lidy Slootweg)  en daar zijn we blij mee. Onze groep blijft kwetsbaar (leeftijd en aantal) en dan is het fijn dat we aanvulling krijgen.

Het is wel opletten dat we de ruimte houden zodat we (ook buiten ) voldoende afstand kunne houden en tegelijkertijd wel kunnen zorgen dat we in goed e sfeer onze gesprekken kunnen hebben.

We zijn blij weer te zijn begonnen en ieder is dan ook van harte welkom

Hartelijke groet namens alle medewerkers
Henk Seinen

Stand van zaken noodhulpactie Haïti

Op zondag 29 augustus was er een noodhulpactie voor slachtoffers van de aardbeving in Haïti. De opbrengst van de collectes in de kerken was 441,76 euro. Tot nu toe is 550 euro overgemaakt naar het rekeningnummer van de diaconie. Overmaken kan nog: het rekeningnummer is: NL 43 RABO 0373 7369 83  t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van noodhulp Haïti.

Stichting Protestants Kerkhof Elden

Onze Stichting heeft als doelstelling graven op het kerkhof bij de Bonifatiuskerk beschikbaar te stellen voor mensen die graag in Elden begraven willen worden. Het bestuur bepaalt wie hiervoor in aanmerking komen. Op de verkoop van graven behoeven wij geen winst te behalen, maar de exploitatie van het kerkhof moet wel kostendekkend zijn, anders dreigt op termijn sluiting. Om die reden is het noodzakelijk per 1 januari 2022 tot een andere wijze van uitgifte van grafrechten te komen. Deze regeling is niet van toepassing op degenen die al een graf hebben gekocht. Meer informatie hierover vindt u op het publicatiebord bij het kerkhof. Het is ook mogelijk een exemplaar van de wijziging op te vragen bij de secretaris, de heer Eelman. Telefoon 026-3817226.

Van diverse graven is het grafrecht de afgelopen jaren geëindigd. De Stichting is voornemens vanaf september 2022 de betreffende graven te ruimen, primair via het verwijderen van de grafsteen/grafbedekking. De grafstenen/grafbedekkingen zullen dan worden vernietigd. Rechthebbenden worden tot die tijd in de gelegenheid gesteld het graf alsnog in stand te houden via een verlenging van het grafrecht. Indien niet tot verlenging wordt overgegaan, kunnen rechthebbenden ook aangeven dat zij na verwijdering de beschikking willen blijven houden over de grafbedekking. Informatie over welke graven het betreft kunt u vinden op het publicatiebord bij het kerkhof. Indien noodzakelijk kunt u contact opnemen met de beheerder van de Stichting, de heer H. Ramaker, tel: 026-3810205.

Foto’s Presikhaaf

In de nieuwste Kerkperspectief staat de wijk Presikhaaf centraal, ‘een naoorlogse wijk in Arnhem’, zoals het boekje zegt. Mocht u het leuk vinden om de hele serie foto’s van Presikhaaf te bekijken, dan kun u op deze link klikken: https://myalbum.com/album/pmKGdmotSU6b. De rest wijst zich dan vanzelf. Hopelijk ziet u veel bekende plekjes voorbij komen. Ik wens u veel plezier erbij.

Henny Kalisvaart