In het ziekenhuis

Een opname in het ziekenhuis duurt gemiddeld veel korter dan vroeger. Toch komt het nog altijd voor dat mensen er enkele weken moeten verblijven. De een vindt bezoek dan heerlijk, een ander lijdt liever in stilte. Vroeger kreeg de kerk automatisch bericht, nu moeten we het via-via of liefst van de mensen zelf horen. Wordt u zelf of iemand anders in het ziekenhuis opgenomen en stelt hij of zij prijs op bezoek? Dan heel graag een berichtje aan een van de predikanten. Wellicht goed om te weten dat ook ouderlingen Jeannette Hokke en Jelle Dam zijn aangesteld met een speciale opdracht voor het pastorale werk in ziekenhuis Rijnstate!

Oproep: samen over naar een nieuwe kerk

Als alles volgens plan verloopt zullen we in (september?) 2020 een verbouwde Salvatorkerk betrekken. Dat betekent voor ons allemaal een nieuw begin, maar ook een afscheid. De werkgroep ‘omzien naar elkaar’ neemt het initiatief om aan beide goed vorm te geven. We denken bv. aan een boekje, een afscheidsdienst in De Kandelaar en een feestelijke start in de vernieuwde kerk, waarbij we ook buurtbewoners willen betrekken. Misschien hebt u nog wel andere ideeën of wilt u meehelpen e.e.a. te organiseren? Graag melden bij één van de predikanten.

Gedenksteen

Tussen maart 1941 en oktober 1942 hebben in ‘huize Voorburg’, Drielsedijk 1, in Elden 33 Palestina-pioniers gewoond. Zij waren van plan om naar Palestina te emigreren. Maar tijdens een razzia zijn ze opgepakt. Twaalf van hen hebben de concentratiekampen niet overleefd. Voor die twaalf is deze week een gedenksteen onthuld door de Opperrabbijn tegenover ‘huize Voorburg’. Namens de kerk ben ik bij de onthulling aanwezig geweest.

Hubertien Oostdijk

Bazar 54: winkel voor vluchtelingen

In Elderhoeve wonen 450 vluchtelingen uit verschillende landen. In de pastorie van de Lucaskerk (Rijksweg West 54  in Elden) is een winkeltje ingericht. De bewoners van Elderhoeve kunnen daar hun eigen kleding en huishoudelijke spullen uitzoeken, tegen een kleine vergoeding. U kunt uw overtollige spullen, heel en schoon, brengen op maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur. We stellen uw bijdrage enorm op prijs.                                                            Bazar54

Inzamelpunt Kledingbank

De Kledingbank Arnhem geeft goede bruikbare kleding aan mensen die dit hard nodig hebben, maar dit zelf niet meer kunnen betalen. Zo wordt verspilling voorkomen en wordt een bijdrage geleverd aan de armoedebestrijding.

Sinds 1 november is er een vijfde inzamelpunt in Arnhem en wel bij het diaconaal bureau/kerkelijk bureau, Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem. Hier kunt u elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur gebruikte kleding brengen.

 

12