Open Kloosterdag

Op zondag 15 mei wordt er een Open Kloosterdag gehouden. 25 kloosters zetten hun deuren open om bezoekers te verwelkomen. Ook in Arnhem. Zusters, paters en broeders willen laten zien hoe zij religieus leven in deze tijd vormgeven. Op de site www.knr.nl staat welke kloosters open zijn, het programma, al dan niet aanmelden. Ik ga naar het klooster van de Zusters van Liefde in Tilburg. Als je zin hebt om ook daar heen te gaan, laat het weten.

Margriet Kok margrietkok@pgarnhem-zuid.nl

Kerkelijk Bureau en KKA

In de nieuwe brief van 10 april jl. stond een artikel met als titel Kerkelijk bureau en KKA. Het betrof een oproep om i.v.m. kostenbesparing zo weinig mogelijk te bellen met het kantoor van de KKA, omdat een groot aantal vragen ook beantwoord kunnen worden door de eigen wijkkerkrentmeesters. Gebleken is dat niet iedereen weet wie die wijkkerkrentmeesters zijn en hoe ze te bereiken zijn. Om hier duidelijkheid in te verschaffen volgen onderstaand de namen en telefoonnummers van de wijkkerkrentmeesters:

Cees van Bruggen             026 3216460

Jaap van ’t Riet                  026 3271103

Nicole van Doesburg         026 3815389 (tevens wijkpenningmeester)

Reijer Eelman                    026 3817226 Wijkraad van kerkrentmeesters

Wijkraad van kerkrentmeesters

Nieuws van de werkgroep Zwickau-Planitz

Eindelijk kunnen we weer bij elkaar komen. Laatste bijeenkomst was op 4 februari 2020. Betekent niet dat we in die tijd niets hebben gedaan. Fysiek was niet mogelijk. Ook de coronaregels in Sachsen waren weer anders dan in Nederland. We werden wel op de hoogte gehouden van het wel en wee bij onze partnergemeente. Komende weekend zal een afvaardiging van onze gemeente naar Planitz gaan. Op zondag 1 mei zal het nieuwe Walker orgel in de Lukaskirche worden ingewijd. Met een feestelijk programma daar omheen. Dan is er op zondag 22 mei Konfirmation. Twintig jonge gemeenteleden doen belijdenis. De bijbehorende cadeautjes worden meegenomen door onze afvaardiging.  

Namens werkgroep, Egon Kooi

Groene tip van de week: zeg het met biologische bloemen!

De nieuwe beplanting in het voormalige rozenperk is u misschien al opgevallen. Met zo’n 20 mensen uit kerk en buurt beleefden we een prachtig Plantfeest op zaterdag 23 april. Bent u benieuwd naar foto’s van het feest? Klik dan op https://myalbum.com/album/q5UX5A2cdwqA en bekijk de reportage gemaakt door Henny Kalisvaart. Dan onze groene tip voor deze week. Voor een verjaardag, moederdag, of zomaar: veel mensen geven elkaar bloemen. Maar wist je dat bloementeelt gepaard gaat met veel landbouwgif, of vliegvervoer met hoge CO2 uitstoot? Op termijn is dit niet houdbaar. Het is raadzaam als bloemenkwekers overschakelen op bloementeelt zonder pesticiden. Als consument kunnen we nu al kiezen voor biologisch. Een gemeentelid gaf twee tips, die we graag doorgeven: In de lente- en zomermaanden kun je voor 5 of 10 euro (één of twee handen) zelf bloemen komen plukken bij de stadslandbouw Rijkerswoerd en bij stadstuin Kweekland. Topbloemen.nl levert biologische boeketten; € 20 per boeket.

Werkgroep Duurzaamheid

Hemelvaartsdag

Al een heel aantal jaren is het traditie: wandelen op hemelvaartsmorgen met aansluitend ontbijt in de kerk en een korte kerkdienst. Na twee jaar onderbreking willen we dat weer oppakken. De wandeling begint om 8.00 uur bij de kerk, het ontbijt omstreeks 9.15 uur en de kerkdienst om 10.00 uur. Wie wil kan het hele ‘programma’ meemaken, maar u mag ook kiezen voor één of meer onderdelen. Graag van te voren opgeven en fijn als één of twee mensen willen helpen bij het ontbijt (melden bij een van ons). Bij erg slecht weer gaat de wandeling niet door, maar een mild meiregentje zal ons niet afschrikken!

Pierre en Margriet.

Mediteren en bidden

Op maandagavond 16 mei is er weer een avond mediteren en bidden in de ‘jeugdzaal’ van de Salvatorkerk, van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur. Thema nog nader te bepalen, maar ‘save the date…’ Van harte welkom.

Groene gedachte van de week: vreugde!

Zowel Pasen als het Plantfeest van zaterdag 23 april: blijde gebeurtenissen. Daarbij willen we iedereen die bij het Plantfeest aanwezig was of zal zijn (alvast) hartelijk bedanken.

Feesten zijn belangrijk, juist als we weten hoe zorgelijk de klimaatsituatie is. Het christelijk geloof is niet bedoeld als angst- en doemgeloof. Jezus zelf leefde vanuit een diep Godsvertrouwen en vanuit hemelse hoop en vreugde. Hij geloofde dat God zich verheugt in ieder schepsel.

Ook wij mogen delen in die vreugde van God. Dagelijks mogen wij genieten van de schoonheid en kleurrijke verscheidenheid van de schepping. Met blijdschap en dankbaarheid onze aandacht richten op de uitbundige voorjaarspracht, kun je zien als geestelijke oefening. Daarbij is echte vreugde, bijbels gesproken, volstrekt niet afhankelijk van luxe en overdaad. In eenvoud genieten van het goede leven, samen met wie ons lief zijn, is genoeg. Bovendien hoeft de vreugde van de één niet ten koste te gaan van de ander, dichtbij of veraf, of van Gods schepping. Mogen wij groeien in een vreugdevol en dankbaar geloof.

                               Werkgroep duurzaamheid

Adresboek

Binnenkort verschijn er weer een nieuwe versie van het adresboekje van gemeenteleden. Tot maandag 1 mei kunt u wijzigingen doorgeven of u aanmelden als u ook het boekje vermeld wilt worden. Graag naam, adres, telefoonnummer en e- mailadres vermelden. Wie dit al eerder gedaan heeft hoeft het niet opnieuw te doen.

Het boekje is nadrukkelijk bedoeld voor het onderlinge contact; in verband met de privacywetgeving worden er alleen gegevens opgenomen van mensen die dit schriftelijk hebben bevestigd en het boekje is ook alleen beschikbaar voor mensen die erin vermeld staan.

Namens de werkgroep ‘ Omzien naar elkaar’, Alie Brandwijk

Zuiderbries

Het is de bedoeling om rond Pinksteren een nieuwe Zuiderbries uit te brengen. Evt. kopij is welkom via zuiderbries@pgarnhem-zuid.nl of rechtstreeks naar jpeijgenraam@kpnmail.nl

Groeten uit Rusland

Al vele jaren werken Aryana Shekonin-Lammers en haar man Vova als zendelingen in Rusland. Aryana is opgegroeid binnen onze wijkgemeente; de contacten zijn nog altijd goed. In een nieuwsbrief vertellen ze over hun werk en leven, dat een stuk ingewikkelder is geworden vanwege de sancties tegen Rusland. Een aantal exemplaren van deze nieuwsbrief vindt u op de tafel naast de ingang van de kerk.   U kunt daar ook lezen dat financiële ondersteuning momenteel erg nodig is. Een gift op rekening NL98INGB0002173287 t.n.v. H.A. Shekhonin-Lammers is daarom zeer welkom!