Afkondiging namens de wijkkerkenraden van Arnhem-Zuid en Arnhem-Noord

Per 1 september 2021 volgt de heer Bert Kuiper de heer Dick van Dijk op als voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA).
Omdat het voorzitterschap van de Algemene Kerkenraad de gehele Protestantse Gemeenschap van Arnhem betreft is het de wens van de heer Kuiper deze afkondiging in alle kerken behorend bij de PGA plaats te laten vinden.

Wie is de heer Bert Kuiper?

Bert Kuiper werd in 1946 in de Arnhemse binnenstad geboren. Hij heeft daar voor het grootste deel van zijn jeugd gewoond.
Later op Schaarsbergen waar hij ook lid was van de kerkenraad. Van 1979 tot 1985 was hij wethouder in Arnhem. Daarna burgemeester in Muiden en Muiderberg en later burgemeester in het Friese Joure met omliggende dorpen.
Zowel in Muiden als in zijn latere woonplaats Langweer was hij lid van de kerkenraad.
Sinds 2018 woont hij met zijn vrouw Hanneke in een appartement in het centrum van Arnhem aan het Velperplein.
Bert Kuiper was bij de PGA voorzitter van de beroepingscommissie wat heeft geleid tot de komst van Arjen Hiemstra  en heeft op  verzoek van het CvK  de verkoop van de drie kerken gecoördineerd.
Hoewel hij liever een jonger persoon in deze functie zou zien heeft hij laten weten dat op zijn volle inzet mag worden gerekend. 

Vacature jeugdouderling

Na jarenlange trouwe dienst heeft Desirée van de Pol aangekondigd dat zij begin volgend jaar wil stoppen als jeugdouderling. Een opvolger is helaas nog niet in beeld. We zoeken iemand met hart voor jongeren die kan verbinden en enthousiasmeren. We denken evt. ook aan een duofunctie waarin twee (of zelfs meer) mensen de taken onderling verdelen en er is geen leeftijdsgrens! Hebt u interesse of een tip? Graag een berichtje aan Desiree: 026-3621367, bendeesmepo@hotmail.com

Even voorstellen: Nieuwe kerkelijk werker

Bij de Protestantse gemeente Arnhem Zuid is veel verandering. Twee wijkgemeenten groeien na een fusie naar elkaar toe. Het kerkgebouw De Kandelaar is verkocht en de Salvatorkerk verbouwd. De predikant Hubertien Oostdijk-van Andel vertrok naar een andere gemeente.

En nu kom ik, Margriet Kok, tijdelijk als een kerkelijk werker. Ik zal me onder meer richten op het vrijwilligersbeleid waaronder het jeugdbeleid, de verdere integratie van de beide wijken de Kandelaar en de Salvator. Ook zal ik een rol hebben bij nieuwe initiatieven en mogelijk pastoraat. Inmiddels ben ik gestart met het voeren van gesprekken met vrijwilligers. Hierbij treffen me de betrokkenheid en het vertrouwen om als gemeente verder te gaan in de ontwikkeling. Ik hoop de komende periode mijn steentje bij te kunnen dragen in de gemeente!

Kort iets over mezelf: ik woon in Arnhem. Mijn man en ik hebben drie uitwonende kinderen. Ik werk ruim tien jaar als diaconaal consulent bij het College van Diakenen in Arnhem. Ik vind het fijn om naast de diaconie ook werkzaam te zijn in uw gemeente. In de viering komende zondag zal ik me voorstellen aan de gemeente.

Doorgaans zijn mijn werkdagen woensdagmiddag, donderdag en vrijdag. Als u contact wilt: ik ben via de mail te bereiken op margriet.kok.mk@gmail.com en mobiel: 06 81248710.

Margriet Kok

Open Kerk

In december werd er gestart met Open Kerk, een gemeenschappelijk initiatief van de Koepelkerk en de Protestantse Gemeente Arnhem. Door corona moesten we na een paar keer de deuren sluiten. Vanaf 1 juni gaat de deur weer open, elke dinsdag tussen 12.00 en 14.00 uur is er gelegenheid om tot rust te komen in de Koepelkerk. De kerk is open, je kunt binnenlopen, een kaarsje branden en een paar minuten of veel langer stil zijn om je te bezinnen, om ruimte te maken in je hoofd, om gewoon even niets te hoeven.
We verwachten in september te kunnen starten met de middagpauze-vieringen als onderdeel van de Open Kerk, tot het zover is, ben je welkom om stil te worden.

Koepelkerk, Jansplein 60
Elke dinsdag van 12.00 – 14.00 uur

Heb je nog tijd over en lijkt het je leuk om mee te draaien in het rooster van de gastheren en -vrouwen? Meld je dan aan via elsje.pot@pgarnhem.nl.

Huurwoning gezocht

Wij zijn Arnold Dekker (23) en Annemarie Hooghwerff (24). Momenteel studeren wij respectievelijk theologie en geneeskunde in Amsterdam. In oktober hopen wij te trouwen, waarna Annemarie aan haar coschappen begint aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Om die reden zijn wij van plan om in Nijmegen of Arnhem te gaan wonen, met Arnhem als voorkeur.  
We zijn op zoek naar een huurwoning per 1 oktober (evt. eerder). Omdat we beiden nog studeren hebben we weinig budget. We zoeken een woning waar huurtoeslag mogelijk is, dus met een huurprijs onder de huurgrens van €750. Qua oppervlakte bij voorkeur minimaal 40m2. 
Omdat het best lastig is om via de reguliere markt iets te vinden, leek het ons slim om bij jullie te informeren. We zijn zelf ook van plan om actief lid te worden van een protestantse gemeente in Arnhem. Zouden jullie binnen je gemeente of netwerk willen vragen of iemand iets te huur heeft voor ons of een adres weet? We horen graag!
Arnold & Annemarie, tel. 06-34196192.

Werkgroep Duurzaamheid Salvatorkerk

Pinksterzondag is een mooie timing voor een eerste bericht van de Werkgroep Duurzaamheid. Met vier betrokken gemeenteleden hebben we onlangs een bevlogen start gemaakt. Eerst bevroegen we elkaar op duurzaamheid in ons persoonlijk leven. We spraken over vragen als: wat doe je nu al qua duurzaamheid, wat wil je nog meer, waarin heb je het gevoel dat je tekortschiet? Daarna volgde een inspirerend gesprek over geloof en duurzaamheid. Ieder legt op eigen manier verbindingen tussen geloof en zorg om de planeet. Vervolgens zijn we enthousiast gaan brainstormden over hoe we als wijkgemeente Arnhem-Zuid met duurzaamheid aan de slag kunnen. Een paar concrete initiatieven zijn we al aan het voorbereiden. Graag betrekken we u, jou daarbij. We laten er binnenkort meer over horen! Wil je nu al actief meedenken en meedoen? Meld je dan bij Taco Bos (taco_bos@hotmail.com).

Openstelling Waalse Kerk, Arnhem

Vanaf 14 mei is de Waalse kerk iedere vrijdagmiddag van 14 mei  t/m 17 september van 13.00-15.00 uur opengesteld. Er zijn gastvrouwen of gastheren aanwezig. Heeft u altijd al gedacht, wat is dat voor een kerkje naast het politiebureau en achter de Schouwburg, dan kunt u nu de kerk van binnen bezichtigen. Wees welkom om even of uitgebreid binnen te lopen, even of wat langer stil te zitten of te mediteren. Welkom ook om u te verdiepen in de historie van de kerk. Of inspiratie op te doen rond het nieuwe glas-in-loodraam, gemaakt door glazenier Hermine van der Does en partner Ronald Jonker.

De uitgestelde feestelijke opening van de Salvatorkerk

Toen vorig najaar de kerk weer opnieuw in gebruik is genomen, was er door de corona-pandemie geen mogelijkheid om dit op feestelijke wijze te doen. Er is toen toegezegd dat dit gaat gebeuren als dat mogelijk is. De kerkenraad denkt dat het, zoals het er nu naar uitziet, waarschijnlijk in september of oktober toch wel mogelijk moet zijn.

We willen er dan een echt feestelijke opening van maken voor iedereen die met onze protestantse wijkgemeente  Arnhem-Zuid verbonden is. Dus echt voor jong en oud en allen die er tussen zitten!

Omdat dit voorbereid en georganiseerd moet worden, heeft er een paar weken geleden een oproep in de nieuwe brief gestaan, waarin men werd opgeroepen zich aan te melden bij mij (Cees van Bruggen). Tot nu toe heb ik slechts één reactie gekregen.  Ik hoop dat er nu meer mensen zijn die mee willen helpen om dit op poten te zetten. Schroom niet en geef u op! Graag zo snel mogelijk, want dan kunnen we een eerste bijeenkomst gaan beleggen om te praten over wat we gaan doen en wat er voor moet worden georganiseerd en/of besteld.

Opgeven kan bij mij Cees van Bruggen, per mail: ceesvanbruggen@upcmail.nl. 
Ik zie uit naar de reacties!
Hartelijke groet, namens de kerkenraad, Cees van Bruggen.

Paaskaartenactie

Heel wat gemeenteleden reageerden enthousiast op de Paaskaart die in de dagen voor Pasen op alle adressen van onze wijkgemeente is rondgebracht. In veel gevallen was het aanleiding tot een gesprekje: ‘hoe gaat het?’ ‘Leuk om na zoveel tijd weer eens iemand van de kerk te zien!’ Opvallend was dat nogal wat mensen verbaasd of zelfs opgelucht waren dat er geen geld van hen gevraagd werd… We kijken er met een goed gevoel op terug. Esther had een prachtige kaart getekend, die bij veel gemeenteleden een plekje in de huiskamer heeft gekregen. In een tijd waarin het moeilijk is elkaar te ontmoeten was het mooi om op deze manier elkaar te laten weten: ‘we zijn er nog!’. Wellicht voor herhaling vatbaar, ook in een tijd zonder lock-down? Met heel veel dank aan alle bezorgers!

Wat heeft de tekst ons te zeggen?

Al vele jaren wordt er op de woensdagmorgen bij D3rde Verdieping een bijbeltekst besproken onder de noemer ‘Putten uit de bron’. Nu we niet fysiek bij elkaar kunnen komen, doen Ad Boogaard en Elsje Pot dat via ZOOM. We starten om 11.00 uur en de bijeenkomst duurt een kleine 40 minuten. We bespreken op dit moment zoveel mogelijk de tekst die op de zondag aansluitend volgens het rooster bepreekt wordt. Als u mee wilt doen, kunt u zich melden via elsje.pot@pgarnhem.nl of via de www.d3rdeverdieping.nl . Iedereen die zich meldt voor deze activiteit krijgt de tekst en een link om mee te doen via de e-mail opgestuurd.