Oude jaargangen van ‘Elkaar’

Voor het herinneringsboekje dat we over De Kandelaar willen maken zijn we op zoek naar oude jaargangen van het wijkblad ‘Elkaar’. Hebt u een of meer (of alle?) jaargangen thuis bewaard en wilt u ze ons ter inzage geven of afstaan aan het archief? Dan graag een berichtje aan de predikanten of naar boekjekandelaar@gmail.com

Samen praten over een Bijbeltekst

De komende weken gaan Ad Boogaard en ondergetekende op de woensdagen van 11.00 tot 12.00 uur (voorlopig via ZOOM) teksten uit het evangelie van Johannes bespreken. Het zijn de teksten die ook op het leesrooster staan. Als u zich aanmeldt via info@d3rdeverdieping.nl krijgt u (zolang Rozet gesloten is) van te voren de tekst toegestuurd en de link om deel te nemen aan het gesprek. U dient daarvoor wel over apparatuur te beschikken met een camera en microfoon.  Met vriendelijke groet, Elsje Pot

Beluisteren en bekijken van de kerkdiensten

Dat is mogelijk vanaf het moment van de opname, maar ook achteraf. Ga naar www.kerkomroep.nl, kies Arnhem, het kerkgebouw van waaruit de dienst wordt opgenomen en tenslotte de datum van uitzending.

Daarnaast is de kerkdienst te zien en te horen via een link op de website pgarnhem.nl en via de Facebook pagina van de PGA. Op zondagmorgen zullen die actief worden. Het geluid is minder dan dat van kerkomroep, mogelijk helpt het om te luisteren met koptelefoon. In de stille week proberen we de vieringen vanaf Witte Donderdag ook met beeld te verzorgen, op dezelfde plekken te vinden.

Aanwezigheid bij de diensten

Vanwege de coronamaatregelen worden de kerkdiensten opgenomen in aanwezigheid van een minimaal aantal mensen. Het is helaas dus tot nader bericht niet mogelijk deze diensten in persoon bij te wonen.

Online kerkdiensten na Pasen

Ook op de zondagen na Pasen zal er telkens één online kerkdienst zijn voor Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid samen, telkens met twee voorgangers. De planning ziet er als volgt uit:

  • 31 mei, Pinksteren, Bethlehemkerk, Pierre Eijgenraam en Monique Maan
  • 7 juni, De Kandelaar, Arjen Hiemstra en Elsje Pot
  • 14 juni, Diaconessenkerk, Monique Maan en Marieke Fernhout

Filmpje voor kinderen

Onze stagiair Bart Zwarts heeft een filmpje gemaakt voor de kinderen. Het onderwerp is: Jezus loopt op het water. Dit verhaal is natuurlijk bekend uit het Evangelie naar Mattheus. Kijk zelf maar:

Buddies gezocht voor buitenlandse studenten

Aan de drie hogescholen in Arnhem (Artez, HAN en Larenstein) studeren ongeveer 2700 internationale studenten. De huidige situatie heeft een grote impact op hen. Naar huis kunnen ze niet en in Nederland hebben de meesten geen familie. Om hen te ondersteunen zoeken we mensen die buddy willen zijn voor een internationale student – iemand met wie zij online kunnen praten, aan wie zij vragen kunnen stellen en hen laten weten dat zij niet alleen zijn en niet vergeten worden. Meer weten of meedoen? Neem contact op met buddybox@arnhemstudentpoint.nl of 06-39709203

De Wereldwinkel

In “normale” tijden zou de kraam van De Wereldwinkel op eerste Paasdag in de hal staan. Edoch ….. juist dit jaar heeft De Wereldwinkel in Velp (waar wij “onze” koopwaar van betrekken) ook nog leuke en lekkere Paasartikelen ingekocht! Evenwel, wilt u de arme medemens in verre landen ondersteunen d.m.v. het kopen van artikelen, dan kan dat natuurlijk altijd. Kijkt u maar eens op hun website www.wereldwinkelvelp.nl. En neem contact met ze op via info@wereldwinkelvelp.nl. Er kan dan ook een afspraak gemaakt worden wanneer u uw bestelling kunt ophalen in de winkel, Hoofdstraat 41. In deze periode is de winkel gesloten.

Kraam op de Markt volgt coronabeleid

Zoals de meeste mensen wel zullen verwachten zal ook de Kraam op de Markt voorlopig niet starten. Wij zullen ons voegen naar het beleid zoals dat landelijk is gemaakt. We wensen u allen gezondheid toe en een goede betrokkenheid met de mensen om u heen.

Communicatie met onze gemeenteleden

Nu de kerkdiensten wegvallen dreigt een aantal gemeenteleden wat betreft de contacten met de kerk buiten de boot te vallen. Weliswaar zijn veel mensen geabonneerd op de digitale Nieuwe Brief, maar er zijn ook gemeenteleden, die niet de mogelijkheid hebben om die te ontvangen. De kerkenraad en de predikanten proberen te inventariseren om welke mensen het gaat, maar als u in uw omgeving personen kent, die hiervoor in aanmerking komen, wilt u dat dan doorgeven aan de scriba, liefst per mail aan scriba@pgarnhem-zuid.nl of anders per telefoon 026-3813796.

Verder moeten die brieven natuurlijk bezorgd worden, vandaar een oproep om vrijwilligers, die bereid zijn om in hun directe omgeving een aantal Nieuwe Brieven te bezorgen. Het zal zeker niet om grote aantallen gaan. U kunt u opgeven bij de scriba.

Verder is de mogelijkheid om via kerkomroep.nl de mini-kerkdienst in De Kandelaar te volgen natuurlijk prachtig, maar ook hiervoor geldt dat niet iedereen hiertoe in staat is. De scriba heeft daarom een CD gemaakt van de afgelopen dienst op 21 maart en hij is bereid om dit ook voor de komende diensten te doen. Deze CD kan dan mee bezorgd worden met de Nieuwe Brief, omdat het zeer waarschijnlijk om dezelfde mensen gaat.

Telefonisch spreekuur predikanten

Nu bezoek aan huis niet mogelijk is proberen we als predikanten telefonisch met gemeenteleden contact te houden. Wij proberen u te bellen en natuurlijk mag u ook ons bellen als u een vraag hebt, behoefte aan een luisterend oor of aan een gesprekje. Bellen mag te allen tijde, maar het leek ons toch handig om een telefonisch spreekuur in te stellen voor zolang de beperkende maatregelen blijven gelden. Op die momenten weet u zeker dat wij klaar zitten en tijd voor u hebben. We hebben daarvoor geprikt: dinsdagmorgen vanaf 9.30 tot 11.30 uur en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt bellen naar ds. Hubertien Oostdijk, 026-3237577 of ds. Pierre Eijgenraam 026-3519531.