Eetgroep Samen Tafelen

Bent u een alleengaande, 55 jaar of ouder en wilt u graag het warme eten met anderen gezamenlijk eten dan bent u van harte welkom op 21 april om 12.00 uurin de Salvatorkerk. We eindigen om 13.30 uur. De kosten hiervoor zijn  € 5.-  Mocht u niet in de gelegenheid zijn zelf te komen dan kunt u worden opgehaald. Wilt u dit bij de opgave doorgegeven.  U kunt zich telefonisch aanmelden t/m zondag 17 april bij:
Ada de Bruin, tel. 026 8484474 of  Marijke van Diggelen tel. 026 3811479 of 0633162435.
Bij geen gehoor kunt de boodschap inspreken.

Namens de vrijwilligers van de eetgroep Samen Tafelen een hartelijke groet

Van Paasfeest naar Plantfeest – welkom zaterdag 23 april 12.00-15.00 uur

Volgens liturgische fijnproevers duurt Paasfeest acht dagen. Zondag Beloken Pasen, dit jaar op 24 april, sluit de paascyclus af. Dit betekent dat ons Plantfeest op zaterdag 23 april een beetje meelift op de paassfeer. Een extra manier om vreugde om het door God geschonken nieuwe leven te ervaren!

U, jij, bent voor dit Plantfeest van harte uitgenodigd. Het feest is bestemd voor kerk en buurt. Het markeert onze deelname aan de Groene Route Malburgen. Voor de kinderen zijn er kinderactiviteiten.

Kom gewoon voor de gezelligheid en het feestelijke gevoel. Of kom om een handje te helpen: bijvoorbeeld om de geleverde planten op aanwijzing van de hovenier in de grond te zetten, of om koffie, thee en broodjes te verzorgen. Wil je meedoen in de keukenploeg, dan is het handig als je er rond 11.30 uur bent. Anderen van harte welkom om 12.00 uur, als je wilt met eigen spade of schepje. Vooraf opgeven is niet nodig. Na de lunch verzamelt een landschapsarchitect ideeën voor de rest van de kerktuin. Voel je vrij te brainstormen! Let op: het plantfeest vindt plaats buiten en in de jeugdzaal; – in de kerk is die dag een lucifersdoosjesbeurs.

Tot slot lijkt het ons feestelijk iets lekkers te hebben bij de koffie om 12.00 uur. Houd jij van bakken? Neem dan je cake, taart, koekjes of brownies mee en overhandig ze bij aanvang aan de keukenploeg.

werkgroep duurzaamheid

DE WERELDWINKEL

Wat is er weer een mooie verkoop geweest in de kraam van De Wereldwinkel afgelopen zondag. De verkoop  bedroeg maar liefst €255,00! Allen die hieraan hebben bijgedragen worden heel hartelijk bedankt.
Omdat we door de corona zo weinig een kraam hebben kunnen bemannen, nemen we de kans waar, nog een keer extra een verkoop te houden. Daarom zullen we op 8 mei a.s. nog een keer paraat staan in de hal; komt u ons dan weer opzoeken? Graag tot ziens op 8 mei.

Kerkelijk bureau en KKA

Jaren geleden heeft de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA) ervoor gekozen om in zee te gaan met het Kantoor der Kerkelijke Administratie (KKA). Dit is een organisatie die voor een groot aantal kerkelijke gemeenten in onze regio werkzaamheden verricht. De PGA heeft een overeenkomst met het KKA voor ondersteuning bij de financiële administratie en deels bij de ledenadministratie.

Omdat het KKA kantoorruimte huurt in de voormalige kosterswoning van de Nieuwe Kerk, hebben leden van de PGA soms het idee dat het KKA ‘ons’ kerkelijk bureau is. Als gevolg daarvan bellen en mailen gemeenteleden regelmatig met het KKA, voor vragen over zaken die ook beantwoord zouden kunnen worden door leden van onze eigen wijkgemeente. Voor al die contacten brengt het KKA kosten in rekening. Deze kosten zijn voor de PGA aanzienlijk en het is dan ook erg nodig dat ze omlaag gaan. Maar dat kan alleen met uw hulp!

Met veel vragen kunt u waarschijnlijk ook terecht bij iemand van uw eigen wijkgemeente, bijvoorbeeld één van de kerkrentmeesters of de wijkpenningmeester. Mocht er toch een vraag zijn die echt aan de medewerkers van het KKA gesteld moet worden, probeer dan het telefoongesprek of de mail zo beknopt mogelijk te houden. Zo kunnen we besparen op de uren die bij de PGA in rekening worden gebracht. Het KKA is bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. We hopen op uw medewerking!

Uw kerkrentmeesters

‘De steppe zal bloeien’ – plantfeest 23 april

Huub Oosterhuis bewerkte Jesaja’s visioen van de bloeiende steppe tot prachtig Paaslied. Zal ook bij ons de steppe weer bloeien? Een tijdlang was het een kale bedoening: het voormalige rozenperk bij de ingang van de kerk. Maar nu de dubbele ramen (aardgas-besparend, Poetin-onvriendelijk) klaar zijn, kunnen we weer (insect-vriendelijk) gaan beplanten… Van harte nodigen wij u, jou, uit voor een plantfeest op zaterdag 23 april, 12.00-15.00 uur. Het feest is bestemd voor kerk en buurt. Het markeert onze deelname aan de Groene Route Malburgen. Voor de kinderen zijn er kinderactiviteiten. Het plantfeest vindt plaats buiten en in de jeugdzaal; – in de kerk is die dag een lucifersdoosjesbeurs. Op dit plantfeest kunnen we de nodige helpende handen gebruiken. Met name om de geleverde planten op aanwijzing van de hovenier in de grond te zetten. Maar ook om koffie, thee en broodjes te verzorgen, of andere hand- en spandiensten te verrichten. Wil je meedoen in de keukenploeg, dan is het handig als je er rond 11.30 uur bent. Anderen van harte welkom om 12.00 uur, als je wilt met eigen spade of schepje. Vooraf opgeven niet nodig. Na de lunch zal een landschapsarchitect ideeën verzamelen voor de rest van de kerktuin. Voel je vrij te brainstormen! Tot slot lijkt het ons feestelijk iets lekkers te hebben bij de koffie om 12.00 uur. Houdt u, hou jij van bakken? Neem dan je eigen gebakken cake, taart, koekjes of brownies mee en overhandig ze bij aanvang aan de keukenploeg. Alvast bedankt!       

Werkgroep duurzaamheid

Voorzichtigheid blijft nog steeds geboden

Veel gemeenteleden zijn blij dat er in de kerk gezongen kan worden. Echter gezien het aantal personen binnen onze kerkgemeenschap dat positief wordt getest is voorzichtigheid geboden. Er zijn nog steeds mensen die – vanwege hun kwetsbare gezondheid – liever de situatie houden zoals deze was, met voorzang en voldoende afstand onderling. Daarom blijft de kerkzaal voorlopig zo ingericht dat achterin voldoende afstand kan worden gehouden en betreedt u de kerk op eigen risico. Tijdens de vieringen zal er – voor zover dat mogelijk is – gezorgd worden voor ventilatie.

Voor de komende periode ziet het rooster er als volgt uit: zondag 10 april: Gemeentezang, zondag 17 april: Gemeentezang (Pasen), zondag 24 april: Voorzang.

Namens de kerkenraad, Theo M. Slagboom, voorzitter Wijkkerkenraad PG Arnhem-Zuid

Groene gedachte van de week: samen aan de slag!

Op zaterdag 26 maart heeft een betrokken groepje gemeenteleden een beplantingsplan voor het voormalige rozenperk bij de ingang van de kerk besproken. Hovenier Bas Moesbergen had een voorstel gemaakt. Mirjam Alexander, die zich inzet voor de Groene Route Malburgen, dacht met ons mee. Het plan is nu vastgesteld. Er komt gevarieerde beplanting van verschillende hoogte en kleur. Alles is biologisch gekweekt en insectvriendelijk, met op verschillende momenten van het jaar bloeiende planten. Intussen zijn de planten besteld. De toplaag van het perk is afgelopen woensdag afgegraven. Begin april wordt een nieuwe toplaag aangebracht. We willen iedereen die heeft meegedacht over de tuin en geholpen met grond afgraven, hartelijk bedanken! Het is mooi te ervaren dat het energie geeft en verbindt, om samen aan de slag te gaan.

Hoe verder? Op zaterdag 23 april willen we tussen 12.00 en 15.00 uur de planten plaatsen. Wil je meedoen? Dan ben je van harte welkom! We willen er een levendig evenement van maken, met ook kinderactiviteiten. Over de verdere invulling lees je meer in de volgende nieuwe brief.                      

Werkgroep duurzaamheid

Kraam op de Markt start weer

Op woensdag 6 april gaat de Kraam op de Markt weer van start. We zijn er weer van 10 – 12 uur. Wij zijn afgelopen woensdag bij elkaar gekomen ter voorbereiding. We hebben voorlopig ons rooster rond. Wel met een krappe bezetting. Het is kwetsbaar. Het zou mooi zijn als het ons lukt dit seizoen een paar nieuwe vrijwilligers te mogen begroeten. Heb je interesse of wil je meer weten. Je kunt natuurlijk op woensdag langs komen en kijken en vragen. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen.

Hartelijke groet, namens de vrijwilligers, Henk Seinen;  hamesein@hetnet.nl

Project “Steunouder” in Arnhem

In dit project worden gezinnen die ondersteuning nodig hebben gekoppeld aan een Steunouder. Een Steunouder biedt een dag/dagdeel hulp door zijn huis en hart open te stellen. Sinds 2020 zijn we in de gemeente Arnhem actief en het project draait erg goed, al veel gezinnen hebben we kunnen helpen! In Arnhem hebben we momenteel veel aanvragen voor een Steunouder. Daarom zijn we op zoek naar mensen die Steunouder willen worden. Een kind draait vaak gewoon mee in het gezin van de Steunouder. Een Steunouder kan overigens ook alleenstaand zijn of een “opa en oma“ betreffen. Wil je je als Steunouder inzetten? Klik hier op de flyer. Meer is te lezen via www.steunouder.nl

Vriendelijke groet, Maartje van Ravenswaaij, coördinator, 06-100 103 10, m.vravenswaaij@meegeldersepoort.nl