Paasgroetenactie

Ook dit jaar hebben we weer een aantal kaarten met Paasgroet kunnen sturen aan gedetineerden in Nederlandse en buitenlandse gevangenissen. Fijn dat een aantal gemeenteleden hebben geholpen om dit mogelijke te maken. Hiervoor hartelijke dank.

Omzien naar Elkaar

Deze titel is de naam van de werkgroep, maar meteen ook een opdracht aan elk gemeentelid van een christelijke gemeente. In de werkgroep hebben we gesproken over hoe we dat in deze corona-tijd (geen kerkdiensten, geen koffie ochtenden, geen fysieke vergaderingen enz.) ook praktisch vorm kunnen geven. We zien al veel mooie initiatieven : mensen die structureel elkaar bellen, samen wandelen, individueel bezoek etc. Toch horen we ook dat er veel mensen weinig contact hebben of vragen: “Hoe zou het met die zijn? ” Al nadenkende en sprekende waren er in de vergadering ook zelf al deelnemers die aan mensen dachten die ze wel konden gaan bellen. Dat brengt ons tot de vraag aan u (ons allen): Heeft u mensen in gedachten die u al lang niet gezien of gesproken hebt en hoe zou het zijn om die een keer te bellen of te mailen? ( Hoe zou het voor u zijn als er aan u wordt gedacht?) Er zijn onder u mensen die via de kerk een adressenboekje hebben. Dat zou u ook als inspiratie voor mogelijke contacten kunnen gebruiken. We kunnen wachten tot iemand ons belt, we kunnen ook zelf actie ondernemen. Een hartelijke groet namens de werkgroep Omzien naar Elkaar

Vacature koster

Voor de Salvatorkerk zijn wij op zoek naar een koster, voor 15 uur per week. Dit is een functie die op wisselende tijdstippen wordt vervuld, waarbij men ook in weekenden en in avonduren werkt. De werkzaamheden zijn zeer divers, van gasten ontvangen tot schoonmaakwerk tot het bedienen van technische apparatuur.

Heeft u interesse in deze functie? Een profielschets is verkrijgbaar bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters: gjvantriet@gmail.com

Webbeheerder(s) gezocht

Het groepje van webmasters bestaat nog uit slechts 2 personen. Daarom zijn we op zoek naar mensen die een beetje tijd in onze website willen steken. Een – of tweemaal per week even de mail checken en uit de nieuwe brief een aantal berichtjes als nieuws op de website zetten. Wie kan dat niet? Nou, je kunt het leren hoor. Natuurlijk werken we met een rooster, dus je bent een paar weken aan de beurt en daarna weer een flinke poos niet. Heb je ervaring met het beheer in WordPress, dan zouden we extra blij met je zijn . Mail maar snel naar webmaster@pgarnhem-zuid.nl. Zo eenvoudig maak je ons blij.

Over afscheid van De Kandelaar en heropening Salvatorkerk

Op de website GereformeerdeKerken.info is een uitvoerig verslag verschenen, met foto’s van de laatste dienst in De Kandelaar. U kunt het bericht makkelijk vinden als u zoekt in de berichten van oktober 2020, of rechtstreeks via de link https://gereformeerdekerken.info/2020/10/05/god-zegen-ons-vertrek-dat-we-thuis-zijn-bij-u/

Ook een verslag van de ‘eerste dienst’ in de vernieuwde Salvatorkerk is daar te vinden: https://gereformeerdekerken.info/2020/10/12/we-leggen-onze-bagage-vandaag-naast-elkaar/

En hier is nog een derde link: https://gereformeerdekerken.info/2020/10/15/de-gereformeerde-kerk-te-arnhem-3/

Herinneringsboekje

In de slotvieringen van/in De Kandelaar is het herinneringsboekje ‘Denkend aan De Kandelaar’ gepresenteerd. Het boekje zal uiteraard ook in de Salvatorkerk verkrijgbaar zijn voor iedere geïnteresseerde. Bestellen kan ook:  jpeijgenraam@kpnmail.nl of telefoon 026-3519531.

We hebben een flink aantal laten drukken, we gaan ervan uit dat er voor iedereen een boekje zal zijn. Het boekje is gratis verkrijgbaar, maar een gift ter bestrijding van de kosten wordt zeer op prijs gesteld. Richtbedrag: 3 tot 5 euro per boekje. Er zal in de kerk een mandje aanwezig zijn, waarin uw bijdrage kan worden gedeponeerd, maar overmaken naar de wijkkas is uiteraard ook mogelijk! Banknummer: NL84 INGB 0003 0683 64 t.n.v. Wijkkas Prot. Gem. Arnhem-Zuid, onder vermelding van: ‘Boekje De Kandelaar’.

In het ziekenhuis

Een opname in het ziekenhuis duurt gemiddeld veel korter dan vroeger. Toch komt het nog altijd voor dat mensen er enkele weken moeten verblijven. De een vindt bezoek dan heerlijk, een ander lijdt liever in stilte. Vroeger kreeg de kerk automatisch bericht, nu moeten we het via-via of liefst van de mensen zelf horen. Wordt u zelf of iemand anders in het ziekenhuis opgenomen en stelt hij of zij prijs op bezoek? Dan heel graag een berichtje aan een van de predikanten. Wellicht goed om te weten dat ook ouderlingen Jeannette Hokke en Jelle Dam zijn aangesteld met een speciale opdracht voor het pastorale werk in ziekenhuis Rijnstate!