Noodhulp aardbevingen in Syrië en Turkije

Kerk in Actie is al jaren actief in Syrië en heeft daar goede contacten. Uw gift is meer dan welkom: NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp Syrië, of via www.kerkinactie.nl. De samenwerkende hulporganisaties (SHO) zijn in beide landen actief: Giro555. Donaties worden besteed aan zoek- en reddingsacties, tenten, dekens en eten. Omdat haast geboden is, zal het College van Diakenen per direct een bedrag overmaken naar Giro555 en is er geen speciale noodhulpcollecte tijdens de kerkdiensten. Maar natuurlijk hopen we dat u zelf een bijdrage wilt overmaken naar Kerk in Actie of Giro555.

Werkgroep Taxidienst

Wij proberen te zorgen dat mensen die niet zelfstandig naar de zondagsdienst kunnen komen, samen met ons ‘gemeente’ kunnen zijn in de kerkdienst. Het streven is één keer per maand daarvoor een of twee personen op te halen op zondagmorgen. Er zijn nu zeven chauffeurs die in toerbeurt eenmaal per maand rijden en in het rooster zelf ruilingen regelen. Wij willen graag aanvulling van het lijstje ‘reservisten’. In geval van ziekte of andere verhindering is het fijn om adressen te hebben die op korte termijn willen overwegen de komende zondag eenmalig dienst te doen. Hebt u een ruime auto, liefst met niet te lage instap, dan zouden we heel blij zijn met uw deelname. We kunnen dan makkelijker de onverwachte gaten in het rooster opvangen. Informatie bij Martie Warner: warner.eggink@gmail.com

Groene tip van de week: 52 weken duurzaam

Kent u de site ‘52 weken duurzaam’? Zie https://52wekenduurzaam.nl De mensen van 52-weken-duurzaam nodigen ons uit om ons leven stap voor stap duurzamer te maken. Een jaar lang is er iedere week een concrete duurzame stap, toegelicht in een kort filmpje. Je kunt zien of het bij je past. Is dat zo, dan ga je er verder mee. Zo niet, dan skip je het. Je kunt je op de site aanmelden om wekelijks een mailtje te ontvangen met – geheel gratis een duurzame tip gepresenteerd in een toegankelijk filmpje. Verscheidene leden van de werkgroep duurzaamheid zijn erop geabonneerd. We vinden de filmpjes meestal uitdagend, leuk en leerzaam.
werkgroep duurzaamheid

Groene gedachte van de week: eieren voor je geld…

Geld: een heikel onderwerp. Misschien kan het binnenkort invullen van je belastingaangifte, – niet ieders lievelingsklus ☹ -, aanleiding zijn bij je eigen uitgavenpatroon stil te staan. Giften voor de kerk en voor goede doelen (mits geregistreerd als ANBI) kun je opvoeren als aftrekpost. Draag je de natuur een warm hart toe, dan kun je denken aan Greenpeace, Natuur en Milieu, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Wereldnatuurfonds, Milieudefensie, etc. Heb je spaargeld, dan is overstappen naar een bank die duurzaam en rechtvaardig belegt een heel effectieve stap. Goed bekend staan de Triodosbank en de ASN. Zij beleggen niet in doelen die schadelijk zijn voor de planeet. Alle banken werken mee aan een overstapservice die je met zo’n overstap op weg helpt. Tot slot: wil je dat de Nederlandse overheid stopt met subsidiëring van fossiele brandstoffen en ons belastinggeld gebruikt voor verduurzaming van de economie? Laat dit dan meewegen bij verkiezingen, of probeer je eigen politieke partij op dit punt te beïnvloeden.

Groene tip van de week: zuivere koffie…

Erna en Hans deelden de volgende tip met ons: “Wij zetten koffie met een ‘ouderwets’ filterapparaat. We zijn nooit in de verleiding gekomen om een Senseo of Nespresso aan te schaffen, laat staan een geavanceerde koffiemachine voor cappuccino, latte, espresso en wat al niet meer. Simpel, een papieren koffiefilter uit het doosje vullen en water opschenken. Tot onze dochter uit Zwitserland ons twee katoenen filters cadeau deed. Die spoel je na gebruik even uit onder de koude kraan en stop je een enkele keer bij de bonte was. Het spaart toch weer de aanschaf van doosjes koffiefilters. De herbruikbare bio-katoenen filters zijn ook gewoon online te bestellen.” Als werkgroep duurzaamheid voegen we hier graag aan toe, dat in de Wereldwinkel en in de meeste supermarkten biologische fairtrade koffie te koop is.

Inzameling houdbare producten voor EcoVrede

Begin december hebben we als diaconie tasjes met houdbare producten uitgedeeld aan de mensen die op maandag of vrijdag brood komen halen bij EcoVrede. Het betreft allemaal mensen met een krappe beurs die in de buurt van de kerk wonen. Als diaconie hebben we besloten deze mensen nog een tijdje wat extra ondersteuning te bieden door tot zondag 2 april weer houdbare producten voor hen in te zamelen. Er is behoefte aan rijst, bonen, fruit in blik, mais, pastasaus en flesjes water. Er staat vanaf zondag een mand bij de ingang van de kerkzaal rechts, waar u uw bijdrage in kunt leggen.

Start Actie Kerkbalans 2023 – Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Vanaf 14 januari is de jaarlijkse Actie Kerkbalans van start gegaan. Vanaf deze week ontvangt u een e-mail of valt de brief bij u op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee? Na lastige coronajaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer vaker wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als gemeente weer op volle kracht vooruit willen en kunnen.

Groene tip van de week: de wegwerpcultuur tegengaan


De meesten van ons voelen zich onbehaaglijk bij onze wegwerpcultuur. Hoe dit rampzalige patroon met groeiende afvalbergen en slinkende grondstofvoorraden te doorbreken? In de werkgroep duurzaamheid brainstormden we over een paar manieren. Kapotte schoenen kunnen bij de schoenmaker een prima tweede leven krijgen met nieuwe zolen. Een haperende rits vervangt men bij De Bronzen Naald (Croydonplein) graag door een nieuwe, zodat je geen nieuwe jas hoeft aan te schaffen. Heb je sportkleding die mankementen vertoont, dan biedt de Decathlon een ‘Buyback’-mogelijkheid. En concurrent Bever Sport biedt af en toe een schoen- en jasrepareerservice. Bij Repaircafé’s kun je, gratis of voor een bescheiden gift, kapotte apparaten laten repareren. Repaircafé’s zijn via Google makkelijk te vinden; Arnhem Noord biedt meer mogelijkheden dan Zuid. Of je kunt kapotte spullen die nog reparabel zijn aanbieden aan Kringloopwinkel 2Switch, die zelf reparatiemogelijkheden hebben waarna zij de spullen weer doorverkopen.

Werkgroep duurzaamheid

40 CANTORIJ 40

Nee, als u bovenstaand leest, gaat het niet over het 40-jarig bestaan van de cantorij. Hoewel we mooi op weg daar naartoe zijn, hebben we nog wel een paar jaar te gaan. Sinds de cantorij is opgericht zo’n 32 jaar geleden, van de oprichting af met Annette als dirigente, met repetities eerst bij ons thuis, met de eerste medewerking aan een dienst in de Kruiskerk, van de oprichting af ‘Samen-op-weg’, is het aantal leden voortdurend gegroeid. Van een daling is eigenlijk nooit sprake geweest. Zelfs corona wist niet te bewerkstelligen – in tegenstelling tot bij andere koren – dat leden afhaakten. En afgelopen weken hebben we voor het eerst de mijlpaal bereikt dat er 40 (veertig) leden zijn. Daar mogen we blij mee zijn (en u ook, toch!). Overigens, we gaan nu op naar de 50. Dus als u zin hebt mee te doen, kan dat altijd.

Kees van Keulen

PERKI wordt kerk

Al vele jaren is de Indonesische gemeente PERKI medegebruiker van ons kerkgebouw. De onderlinge verstandhouding is altijd hartelijk en goed geweest en kwam/komt o.a. tot uiting in de jaarlijkse gezamenlijke dienst Segi Empat.
PERKI werd opgericht in 1930 als een vereniging van christelijke studenten die vanuit het toenmalig Nederlands Indië in Nederland verbleven en studeerden. Hoewel het accent steeds meer op de kerkelijke activiteiten kwam te liggen, is PERKI tot nu toe formeel altijd een vereniging gebleven. Voor het kerkelijk deel van de activiteiten ‘leunde’ men op de bestaande kerken. Ambtsdragers werden daarom bevestigd onder verantwoordelijkheid van onze wijkgemeente en zijn formeel ook lid van onze kerkenraad. Na 92 jaar kiest PERKI ervoor om ook kerkelijk op eigen benen te gaan staan en de vereniging om te zetten naar een kerkgenootschap. Op tweede kerstdag wordt deze gebeurtenis formeel bekrachtigd en gevierd in een kerkdienst in Den Haag. We feliciteren PERKI met deze belangrijke stap en wensen onze nieuwe zusterkerk dat zij gezegend en tot zegen mag zijn voor velen!
Overigens is over en weer ook uitgesproken dat e.e.a. geen verandering mag en zal betekenen voor de hartelijke en goede contacten in Arnhem-Zuid.

Pierre Eijgenraam