Pastoraat

Het woord ‘pastor’ betekent van oorsprong ‘herder’. Pastoraat wil zeggen dat we in de gemeente aandacht hebben voor elkaar en met elkaar meeleven  in lief en leed.

Deels gebeurt dat vanzelf tussen gemeenteleden onderling:  Een kaartje of een bloemetje bij een bijzondere gebeurtenis, even vragen hoe het ermee gaat,  een bemoedigend woord, een helpende hand, een luisterend oor…

Soms gaat dat toch niet helemaal vanzelf of is er meer nodig. ­ Dan proberen we dat te regelen. We doen dat o.a. op de volgende manieren:

 • bezoek door vrijwilligers

Sommige gemeenteleden vinden het prettig om zo af en toe bezoek te krijgen namens de kerk. Bijvoorbeeld omdat ze door ziekte of leeftijd aan huis gebonden zijn, of behoefte hebben aan een luisterend oor. Het kan ook zijn dat ze het fijn vinden om met iemand over het geloof te kunnen praten. Of gewoon zomaar, om het lijntje met de kerk in stand te houden.

Onze bezoekvrijwilligers zetten zich ervoor in om dit mogelijk te maken. Ze doen hun werk op aanvraag, maar ook op eigen initiatief. Iedereen kan/mag een beroep op hen doen, aanvraag via de predikanten.

 • bezoek door de predikanten

Predikanten gaan thuis op bezoek bij gemeenteleden. Soms is daar een duidelijke aanleiding voor, bijvoorbeeld een ingrijpende gebeurtenis zijn van vrolijke of droevige aard. Het kan ook zijn dat er behoefte is aan een goed gesprek over geloofs- of levensvragen, of over het reilen en zeilen van de kerk. Soms is het ook goed om even bij te praten zonder dat er een directe aanleiding hoeft te zijn.

Van oudsher  – en soms nog – worden huisbezoeken afgelegd op initiatief van de predikant. Dat werkt goed als de wijkgemeente klein is en iedereen elkaar kent. In ons stadsdeel is dat niet altijd het geval. In ons stadsdeel is dat niet altijd het geval, dus moeten we er samen voor zorgen dat deze informatie bij de predikant komt. Aarzelt u niet om door te geven dat u zelf bezoek wenst, of iemand weet die bezoek wenst.

 • bezoek aan nieuwkomers in de gemeente

Via de ledenregistratie van de Protestantse kerk Nederland krijgen wij bericht als mensen zich nieuw in Arnhem-Zuid hebben gevestigd. Wij heten nieuwkomers van harte welkom en zijn belangstellend om met hen kennis te maken. Ook hopen wij hen wat wegwijs te maken in onze gemeente.

Zodra gegevens bij ons binnenkomen sturen wij een welkomstbrief met wat aanvullende informatie. Daarop kan een bezoek volgen, door vrijwilligers en/of door de predikant. Dat kan op aanvraag gebeuren, maar ook op initiatief van onze kant. Liever geen bezoek? Uiteraard zullen we dat respecteren.

 • bezoek jubilees en jarigen

Gemeenteleden ontvangen een bloemetje wanneer zij een bijzondere leeftijd bereiken (75, 80, 85, 90 of ouder) en/of wanneer zij een huwelijksjubileum vieren. Soms ontstaan uit deze bezoeken nieuwe contacten.

 • ontmoeting

Meeleven met elkaar is alleen mogelijk wanneer we elkaar eerst leren kennen. Daarom willen we als gemeente de onderlinge ontmoeting zoveel mogelijk stimuleren. Bijvoorbeeld:

 • bij het koffiedrinken na de kerkdienst
 • bij de spelletjesmiddagen voor ouderen
 • bij de kraam aan de markt op woensdagmorgen in de tuin van de Salvatorkerk (eind maart tot oktober, tijdens Advent)
 • in gesprekskringen
 • in wandel- of eetgroepen
 • op een startzondag of vrijwilligersavond
 • en als u zelf nog een goed idee hebt…..