Pauluskring

Op donderdag 30 maart komt de Pauluskring weer bijeen, om half drie in de Salvatorkerk. We vervolgen onze bespreking van de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs, hoofdstukken 12 tot en met 15. Van harte welkom, ook wie alsnog zou willen aansluiten!