PERKI wordt kerk

Al vele jaren is de Indonesische gemeente PERKI medegebruiker van ons kerkgebouw. De onderlinge verstandhouding is altijd hartelijk en goed geweest en kwam/komt o.a. tot uiting in de jaarlijkse gezamenlijke dienst Segi Empat.
PERKI werd opgericht in 1930 als een vereniging van christelijke studenten die vanuit het toenmalig Nederlands Indië in Nederland verbleven en studeerden. Hoewel het accent steeds meer op de kerkelijke activiteiten kwam te liggen, is PERKI tot nu toe formeel altijd een vereniging gebleven. Voor het kerkelijk deel van de activiteiten ‘leunde’ men op de bestaande kerken. Ambtsdragers werden daarom bevestigd onder verantwoordelijkheid van onze wijkgemeente en zijn formeel ook lid van onze kerkenraad. Na 92 jaar kiest PERKI ervoor om ook kerkelijk op eigen benen te gaan staan en de vereniging om te zetten naar een kerkgenootschap. Op tweede kerstdag wordt deze gebeurtenis formeel bekrachtigd en gevierd in een kerkdienst in Den Haag. We feliciteren PERKI met deze belangrijke stap en wensen onze nieuwe zusterkerk dat zij gezegend en tot zegen mag zijn voor velen!
Overigens is over en weer ook uitgesproken dat e.e.a. geen verandering mag en zal betekenen voor de hartelijke en goede contacten in Arnhem-Zuid.

Pierre Eijgenraam