Stand van zaken noodhulpactie Haïti

Op zondag 29 augustus was er een noodhulpactie voor slachtoffers van de aardbeving in Haïti. De opbrengst van de collectes in de kerken was 441,76 euro. Tot nu toe is 550 euro overgemaakt naar het rekeningnummer van de diaconie. Overmaken kan nog: het rekeningnummer is: NL 43 RABO 0373 7369 83  t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van noodhulp Haïti.