Taizéviering

Op zondag 12 februari wordt er in de Salvatorkerk een Taizéviering gehouden. In deze viering zal de cantorij met de
gemeente een aantal bekende én nieuwe Taizé-liederen zingen. Het zou mooi zijn als er een aantal instrumentalisten
mee willen spelen om de zang te begeleiden en te zorgen voor afwisseling tussen zang en instrumentaal.
Gemeenteleden én anderen die een instrument bespelen worden van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen.
Het is dan belangrijk dat u of jij aanwezig bent op de cantorijrepetitie van maandag 6 februari om met de cantorij te
oefenen. De muziek wordt van te voren verstuurd. Alle instrumenten zijn welkom, behalve piano/orgel. Opgeven kan
bij Annette Hamelink, annettehamelink25@gmail.com, 026-3232281.