Themadiensten over ‘moeilijke’ Bijbelteksten

Op de zondagen van 6 en 20 oktober en 3 november heeft de liturgiecommissie drie diensten gepland over ‘moeilijke bijbelteksten’. Er staat immers veel moois in de Bijbel, maar er zijn ook wrede, harde en onbegrijpelijke uitspraken, wetten en verhalen. Wat moet je daar -in hemelsnaam!- mee aan? Ook als predikanten hebben we op die vraag geen pasklaar antwoord paraat, maar we gaan graag -samen met de gemeente- op zoek! We hopen op drie inspirerende diensten..

Pierre Eijgenraam, Hubertien Oostdijk en Ingrid Lodewijk