Vakantie

Met ingang van zaterdag 30 juli heb ik een paar weken vakantie. Op 29 augustus ben ik er weer. Voor vervanging zijn in elk geval collega Arjen Hiemstra en Margriet Kok beschikbaar.  Mocht u op hen of iemand anders een beroep willen doen, neemt u dan eerst even contact op met de voorzitter of de scriba van kerkenraad, resp. dhr. Theo Slagboom, voorzitter@pgarnhem-zuid.nl,  tel. 06 – 48 105 752, of dhr. Wiebe de Jager, scriba@pgarnhem-zuid.nl, tel.  026-3813796

Met hartelijke groet, PIerre Eijgenraam